Chcesz się z nami skontaktować? Zadzwoń +48 17 860 15 15
Znajdziesz nas także
Zaloguj się

Dofinansowany kurs języka angielskiego

Dofinansowany kurs języka angielskiego

Od stycznia 2017r. do września 2018r. Centrum Edukacyjne PROMAR realizuje projekt pt. „Certyfikowane kursy języka angielskiego szansą dla pracowników Podkarpacia ”.

Oferowane wsparcie:

Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w grupach 12 osobowych.

Szkolenia przygotowują uczestników do osiągnięcia pełnego poziomu A(A2) lub pełnego poziomu B(B2) po 120 godzinach nauki i kończą się obligatoryjnym egzaminem certyfikującym dla wszystkich uczestników – APTIS British Council.

Zajęcia będą realizowane na dwóch poziomach zaawansowania. Orientacyjne poziomy wejściowe dla uczestników to poziom ponadpodstawowy oraz średniozaawansowany.

Nie będą tworzone grupy dla osób nieposiadających żadnej znajomości języka angielskiego.

Aby precyzyjnie zakwalifikować Uczestników na poziom A lub B i zapewnić odpowiednią efektywność i poziom zajęć, przewidziano kwalifikacje językowe.

Uczestnictwo w projekcie wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości jedynie 207,06 zł za cały kurs.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują komplet podręczników oraz bezpłatny udział w prestiżowym egzaminie certyfikującym APTIS British Council.

Zajęcia będą realizowane w Rzeszowie oraz w przypadku zebrania grup w punktach rekrutacyjnych, także w ośrodkach zamiejscowych związanych z lokalizacją punktów rekrutacyjnych.

Szkolenia realizowane będą po godzinach pracy Uczestników, najwcześniej od godz. 15.30 w blokach dwóch godzin dydaktycznych, realizowanych w trakcie dwóch lub maksymalnie trzech spotkań w tygodniu w robocze dni tygodnia, lub na wniosek uczestników w soboty.


Dla kogo:

Uczestnik szkoleń musi spełnić łącznie następujące warunki formalne:

- być zatrudnionym/samozatrudnionym lub wykonywać pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,

- posiadać co najwyżej średnie wykształcenie, lub być osobą po 50 roku życia (w tym wypadku wykształcenie może być dowolne)

- mieszkać na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego),

- w momencie rozpoczynania udziału w projekcie mieć ukończone 25 lat.

Procedura rekrutacyjna:

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne (obejmujące formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) można pobrać w Biurze Projektu, Punktach Rekrutacyjnych, na stronie internetowej projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub jednym z Punktów Rekrutacyjnych, a następnie na miejscu wypełnić test językowy (ok. 15 minut).

Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje:

a) ocenę formalną zgłoszeń wraz z załącznikami oraz pisemnego testu językowego, mającego na celu wstępną weryfikację poziomu znajomości języka,

b) rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, precyzyjnie określającą poziom znajomości języka,

Szczegółowa procedura rekrutacyjna, opis wsparcia oraz wymagania dla Kandydatów zostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dokumenty do pobrania:

a) dokumenty składane podczas rejestracji:

- Formularz rekrutacyjny (Pobierz tutaj)

- Zaświadczenia o zatrudnieniu (Pobierz tutaj)

- Oświadczenie kandydata (Pobierz tutaj)

b) dokumenty podpisywane na pierwszych zajęciach:

- Umowa szkoleniowa (Pobierz tutaj)

- Deklaracja uczestnictwa (Pobierz tutaj)

- Oświadczenie uczestnika projektu (Pobierz tutaj)

c) dokumenty ogólne

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Pobierz tutaj).

Kontakt:

Biuro Projektu

Centrum Edukacyjne PROMAR, ul Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów.

Pokój nr 19. Tel (17) 860 15 15

Ośrodki Rekrutacyjne, w których można złożyć dokumenty:

a) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR w Mielcu,
ul . Krótka 5, 39-300 Mielec, tel.507 495 601

b) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR nr 51 w Jarosławiu,

prowadzi również rekrutację na zajęcia w Lubaczowie, Przemyślu
ul. Poniatowskiego 49, 37-500 Jarosław, Tel. 691 691 331 oraz 16 / 623 33 58

c) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR nr 41 w Łańcucie,
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, Tel. 17 / 225 41 87

d) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR nr 42 w Leżajsku,
ul. M. C. Skłodowskiej 6 (budynek Zespołu Szkół Licealnych) , 37-300 Leżajsk, Tel. 17 242 80 75 oraz 791 660 788

e) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR nr 43 w Przeworsku,

prowadzi również rekrutację na zajęcia w Dynowie
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk, Tel.790 379 977 oraz 16 648 98 43

f) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR nr 31 w Tarnobrzegu
Profesjonalna Szkoła Biznesu, ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 823 26 36, 15 823 26 35 oraz 607 698 708

g) Zamiejscowy Ośrodek Szkoły Języków Obcych PROMAR w Głogowie Młp.,

prowadzi również rekrutację na zajęcia w Kolbuszowej, Sędziszowie Młp., Sokołowie Młp.,

Biuro Obsługi w Głogowie Młp., ul. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Młp.

Tel. 691 691 322

Zapisy na angielski UE:

Rekrutacja jest prowadzona w Biurze Projektu w Rzeszowie i w wyżej wymienionych Zamiejscowych Ośrodkach Kursów.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/CKJA2/2017

z dnia 17.03.2017 na dostawę materiałów dydaktycznych (podręczników językowych) do projektu.

  1. Zapytanie ofertowe – link do załącznika pdf
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofert – link do załącznika pdf
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań – link do załącznika pdf
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy – link do załącznika pdf

Standardy na kursach PROMAR

PRZYJAZNE WARUNKI

W nauczaniu partnerstwo stron i jasność reguł są podstawą sukcesu. Naszym kursantom oferujemy przejrzysty i jasny regulamin, stworzony z myślą o ich bezpieczeństwie i wygodzie. Umożliwiamy zmianę grupy, poziomu bądź rezygnację w trakcie roku szkolnego. Zapewniamy indywidualne podejście lektora, dobór do grupy według potrzeb oraz elastyczne formy płatności.


BEZPŁATNE KONSULTACJE

Efektywność i komfort nauki każdego klienta to cel naszej oferty. Aby pomóc utrzymać poziom i tempo nauki w przypadku nieobecności zapewniamy dodatkowe, pozalekcyjne, nieodpłatne konsultacje z lektorem.


BEZPŁATNY CERTYFIKAT SJO

Bezpłatne certyfikaty z opisem osiągniętych umiejętności Szkoły Języków Obcych PROMAR po zaliczeniu testów kończących kurs. Certyfikat wystawiany jest w języku polskim i nauczanym.


GWARANCJA JAKOŚCI

SJO PROMAR posiada akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kursów jezyków obcych.


WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY

Podręcznik zapewniamy w cenie kursu standardowego. Sale wyposażone są multimedia, tablice interaktywne i projektory.

RABATY ROCZNE

RABAT 5%

- rabat rodzinny oraz dla kursantów powracających po przerwie w nauce

RABAT 7%

- rabat na kurs w sobotę po godzinie 12:00

RABAT 10%

- dla osób, które do 30 czerwca wpłacają wpisowe na kolejny rok szkolny

RABAT 15%

- dla studentów oraz posiadaczy karty "Rodzina wielodzietna 3+"

RABAT 40%

- na naukę równoległą drugiego języka obcego

Regulamin kursów językowych 2017 / 2018

Pobierz

Dowiedz się więcej o kursach językowych