Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiegoProjekt realizowany był od 1 marca 2006 roku, a zakończył się 31 października 2007 roku. Miał on charakter szkoleniowy. Przedmiotem projektu było stworzenie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych, które chcą rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych miało zapewnić im możliwość utrzymania dotychczasowego zatrudnienia i awansu zawodowego.

 

Obejmowało kursy językowe (angielski, niemiecki) w wymiarze 120 godzin lekcyjnych oraz kursy multimedialne w wymiarze 100 godzin lekcyjnych. Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem wyniosła 570 osób, w tym 523 osoby uczestniczyły w zajęciach językowych (56 grup), a 47 w szkoleniach multimedialnych (5 grup).

Projekt realizowany był w Rzeszowie oraz w dwudziestu jeden ośrodkach zamiejscowych Szkoły na terenie całego Podkarpacia, w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie).