Szkoła Podstawowa PROMARDWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PROMAR z nauczaniem w języku angielskim i polskim.

Rekrutacja do klas I-III oraz do zerówki na rok szkolny 2014/2015 rozpoczęła się w styczniu 2014 r. Zapraszamy!

Rekrutacja klik

IN ENGLISH

KSZTAŁCIMY OBYWATELI ŚWIATA

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 18/2012 w dniu 28 września 2012 r. 

Decyzją z dnia 28 września 2012 r. Nr ED.4423.6.2012 Prezydent Miasta Rzeszowa nadał Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Promar uprawnienia szkoły publicznej. 

Na rok szkolny 2014/2015 prowadzimy nabór do klas I-III.

Misją szkoły jest wychowanie i wykształcenie obywateli świata – bez problemu uczących się i biegle komunikujących się w języku angielskim oraz swobodnie władających drugim językiem obcym, którzy są gotowi do kontynuacji nauki za granicą, a w przyszłości do podjęcia współpracy z osobami z różnych krajów i kultur.

W naszej Szkole stosujemy nauczanie projektowe, wspomagane najnowszą technologią, które uczy dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów, oraz efektywnej pracy w grupie.

JĘZYK ANGIELSKI JAKO JĘZYK WYKŁADOWY

W naszej szkole realizowana jest podstawa programowa MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. Nr 4 poz. 17.)

W klasach I do III odpowiednio przygotowani nauczyciele wprowadzają wybrane elementy zajęć zintegrowanych w języku angielskim (słownictwo, polecenia, projekty).

W klasach IV do VI wybrane przedmioty z podstawy programowej są nauczane w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim.

Opiekę metodyczną i merytoryczną w zakresie nauczania języków obcych nad Dwujęzyczną Niepubliczną Szkołą Podstawową PROMAR sprawuje Szkoła Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR-International, posiadająca ponad 21 lat doświadczenia w nauczaniu języków obcych.

Przedmioty nauczane w języku angielskim w klasach I - III:

 • elementy edukacji wczesnoszkolnej,
 • informatyka,
 • plastyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • muzyka,
 • tematyczne zajęcia dodatkowe (np. Science Club, Creative Hands and Minds, Dance Classes, Cookery Club, zajęcia z przedsiębiorczości).

Ponadto podczas przerwy rekreacyjnej dzieci będą swobodnie rozmawiać, głównie w języku angielskim.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Program nauczania obejmuje zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego tj. 5 godzin w tygodniu w klasie I, 6 godzin w tygodniu w klasie II i 7 godzin w tygodniu w klasie III, prowadzonych przez polskich lektorów i native speakerów. Drugiego języka obcego, hiszpańskiego, uczymy już od klasy I, w formie zajęć dodatkowych, 2 godziny tygodniowo.

Uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR są przygotowywani do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego Young Learners English Tests wydawanych przez University of Cambridge. Po ukończeniu II klasy szkoły podstawowej dzieci mogą przystąpić do egzaminu na poziomie Starters, po ukończeniu IV klasy do egzaminu na poziomie Movers, a po VI klasie do egzaminu na poziomie Flyers. Egzaminy te zachęcają dzieci do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę, a jednocześnie obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.

W klasach IV-VI program nauczania obejmuje 5 godzin nauki języka angielskiego oraz 2 godziny nauki języka niemieckiego bądź rosyjskiego. Znajomość jednego z tych języków daje duże szanse rozwoju w przyszłości z uwagi na położenie geopolityczne naszego kraju.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Ważnym elementem nauczania są zajęcia dodatkowe prowadzone wyłącznie w języku angielskim, które umożliwiają rozwój poznawczy dziecka wykraczający poza ramy programowe MEN i stanowią wyśmienitą okazję do doskonalenia umiejętności językowych.

Program dydaktyczny Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR obejmuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim m. in. przez amerykańskich i brytyjskich nauczycieli.

 • warsztaty naukowe (Science Club),
 • zajęcia naukowo-konstruktorskie (Creative Hands and Minds),
 • gimnastyka korekcyjna,
 • warsztaty kulinarne (Cookery Club),
 • zajęcia z przedsiębiorczości,
 • zajęcia świetlicowe,
 • inne zajęcia dodatkowe wybrane przez rodziców.

Świetlica jest dostępna po zakoczeniu lekcji do godz. 18:00. Zapewniamy dzieciom zabawę, rozrywkę, oraz możliwość odrobienia lekcji pod kierunkiem opiekuna świetlicy. Zajęcia świetlicowe zawierają również zorganizowane gry i zabawy językowe oraz zajęcia ruchowe. Ponadto, w celu zapewnienia dzieciom odpoczynku, świetlica wyposażona jest w wygodne sofy i telewizor z konsolą X-box.

Nasza Szkoła współpracuje z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie, gdzie nasi  uczniowie moga skorzystać z pomocy pedagogów, psychologów i logopedów.

Organizujemy również stałą opiekę dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji.

Przerwa Rekreacyjna

Aby zapewnić dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze samopoczucie oraz  aby uniknąć znużenia,  każdego dnia, w połowie zajęć dzieci spędzą jedną godzinę zegarową na świeżym powietrzu.

W trakcie przerwy rekreacyjnej dzieci jedzą obiad lub drugie śniadanie, a następnie udają się na spacer, bądź na plac zabaw na terenie Promaru. W trakcie spaceru będą poznawać okolicę, przyrodę, prowadząc przy tym luźne rozmowy w języku angielskim. W czasie przerwy rekreacyjnej dziećmi opiekują się nauczyciele anglojęzyczni.

Przerwa rekreacyjna trwa 1 godzinę zegarową.

Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w budynku przy ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie, w klasach liczących najwyżej 14 uczniów.

Na życzenie rodziców zapewniamy dowóz dzieci do szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 rozpoczęła się w styczniu 2014 r.

Zapraszamy!