Jak wyglądają lekcje w naszej szkole? Dużo projektów, nauczanie przez cele, graficzne powtórki, tworzenie fantastycznych prac plastyczno-technicznych utrwalających poznane zagadnienia. Lekcje, które są atrakcyjne i ciekawe dla ucznia, w efekcie są dużo bardziej efektywne, uczniowie zapamiętują więcej informacji podczas zajęć i zapamiętują je na dłużej.