Obecnie w naszym ośrodku słuchacze pracują stacjonarnie jak i w wirtualnej przestrzeni łącząc się podczas cotygodniowych video konferencji. Chętnie uczestniczą w obu formach nauczania.

Nasze dziecięce grupy pracują wzorowo realizując różne projekty językowe, między innymi pt. 'Our Nature Project', które pomagają rozwijać umiejętność pracy w grupie, komunikację i utrwalać poznane na zajęciach słownictwo dotyczące ważnych sfer życia: rodziny i przyjaciół, zdrowia, środowiska i ekologii czy sposobów spędzania wolnego czasu. Najmłodsi obecnie poznają podstawowe angielskie słownictwo, między innymi związane z częściami ciała przy użyciu kolorowanek, obrazków i gier językowych, które angażują zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk.