Covid-19

W związku z podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa wdrożyliśmy następujące praktyki:

  • W budynku szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie i kursanci. Rodzice uczniów niepełnoletnich proszeni są o załatwianie wszystkich formalności zdalnie.
  • Kursanci wchodząc do szkoły winni mieć ubraną maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali.
  • Stoły są rozstawione tak, aby zapewnić 2 metry odległości między osobami.
  • Sale oraz meble są dezynfekowane po każdej grupie.
  • Podwyższono częstotliwość mycia i dezynfekcji toalet oraz ciągów komunikacyjnych.
  • W szkole wyodrębniono salę, w której osoby z objawami Covid-19 będą czekać na przyjazd służb medycznych.

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Przedszkole Anglojęzyczne
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Call Now Button