Chcesz się z nami skontaktować? Zadzwoń +48 17 860 15 15
Znajdziesz nas także
Zaloguj się

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Dzieci otwarte na świat

Rekrutacja do klas II-VIII w toku!

Zadzwoń i sprawdź czy edukacja dwujęzyczna byłaby korzystna dla Twojego dziecka.

Nabór do klasy I został już zakończony.

2 języki obce od pierwszej klasy (angielski i hiszpański)
50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim
14 osobowe klasy

Język angielski jako język wykładowy

Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zajęcia komputerowe, lekcje plastyki, muzyki i wychowania fizycznego w całości prowadzone są w języku angielskim. Język polski i historia Polski realizowane są po polsku natomiast przyroda, matematyka i historia świata naprzemiennie w języku polskim i angielskim. Jak wyglądają zajęcia na żywo?

Nauka języków obcych

Sprawdzona metodologia kształcenia pozwala na wprowadzenie dwóch języków obcych już od pierwszej klasy.

Program nauczania obejmuje zwiększoną liczbę godzin lekcji języka angielskiego tj. 5 godzin tygodniowo w klasie I, 6 godzin tygodniowo w klasie II i 7 godzin tygodniowo w klasie III, prowadzonych przez polskich lektorów i native speakerów. W klasach IV-VI program nauczania obejmuje 5 godzin nauki języka angielskiego. Począwszy od klasy 0 lub klasy I dzieci uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Międzynarodowe certyfikaty językowe

Efektywny program nauki to gwarancja wysokich wyników w egzaminach międzynarodowych.

Uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR przygotowywani są do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego Young Learners English Tests wydawanych przez University of Cambridge (po ukończeniu II klasy dzieci mogą przystąpić do egzaminu na poziomie Starters, po III - Movers, po IV - Flyers / KET for Schools, po VI - PET for Schools, po VIII - FCE for Schools). Dzieci mogą również uzyskać certyfikaty z języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa po ukończeniu kl. V - Examen DELE A1 para escolares, po kl. VIII - Examen DELE A2/B1 para escolares.

Egzaminy międzynarodowe obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.

Zajęcia dodatkowe i świetlica

Ważnym elementem nauczania są zajęcia dodatkowe, prowadzone wyłącznie w języku angielskim, które umożliwiają rozwój poznawczy dziecka wykraczający poza ramy programowe MEN i stanowią wyśmienitą okazję do doskonalenia umiejętności językowych.

Program dydaktyczny Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR obejmuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim m. in. przez amerykańskich i brytyjskich nauczycieli. Świetlica Anglojęzyczna jest dostępna po zakończeniu lekcji do godz. 18:00. Zapewniamy dzieciom zabawę, rozrywkę, oraz możliwość odrobienia lekcji pod kierunkiem opiekuna świetlicy. Zajęcia świetlicowe zawierają również zorganizowane gry i zabawy językowe oraz zajęcia ruchowe. Ponadto, w celu zapewnienia dzieciom odpoczynku telewizor z konsolą X-box.

Przerwa rekreacyjna

Aby zapewnić dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze samopoczucie oraz aby uniknąć znużenia, każdego dnia w połowie zajęć dzieci spędzają jedną godzinę zegarową na świeżym powietrzu.

Po zjedzeniu drugiego śniadania lub obiadu dzieci udają się na spacer, bądź na plac zabaw na terenie Promaru. W trakcie spaceru poznają okolicę, przyrodę, prowadząc przy tym luźne rozmowy w języku angielskim. W czasie przerwy rekreacyjnej dziećmi opiekują się nauczyciele anglojęzyczni. Przerwa rekreacyjna trwa 1 godzinę zegarową i dotyczy klas I-III. Zajęcia lekcyjne są prowadzone w budynku przy ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie, w klasach liczących najwyżej 14 uczniów.

Osiągnięcia i projekty
wybierz kategorię

Czesne

Czesne od 1 marca 2019 r. obejmuje:

• obowiązkowe zajęcia lekcyjne prowadzone dwujęzycznie,
• 2 godz. lekcyjne języka hiszpańskiego tygodniowo,
• 5 godz. lekcyjnych tygodniowo języka angielskiego w klasie I (w tym 3 z native speakerem), 6 godz. tygodniowo w klasie II (w tym 3 z native speakerem) i 7 godz. tygodniowo w klasie III (w tym 4 z native speakerem),
• godzinny (60 min.) spacer na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli anglojęzycznych - dla klas I-III.
czesne w kwocie 1093,00 zł za 1 m-c w miesiącach IX - VI
czesne w kwocie 625,00 zł za 1 m-c w miesiącach VII - VIII

Opłata za pobyt na świetlicy anglojęzycznej - 302,40 zł za 1 miesiąc lub 8,50 zł za 1 godz.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

1093,00 zł miesięcznie
11,50 zł wyżywienie na dzień
302,40 zł świetlica miesięcznie

Czesne

Czesne obejmuje:

• opiekę przedszkolną z wykwalifikowanymi nauczycielami przedszkola z biegłą znajomością języka angielskiego od 7.00 do 18.00,
• 5 godzin dziennie z native speakerami,
• 2 godziny tygodniowo nauki języka hiszpańskiego.

1093,00zł od 1 marca 2019 r.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

1 093,00 zł miesięcznie
10,50 zł wyżywienie na dzień
380 zł wpisowe

Zapraszamy na lekcje otwarte szkoły

W trakcie spotkania będą Państwo mogli porozmawiać z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i metodykiem o następujących kwestiach:
Na czym polega nauczanie dwujęzyczne? Jak wyglądają zajęcia w szkole dwujęzycznej? Jakie dodatkowe korzyści wynikają z nauczania dwujęzycznego w edukacji wczesnoszkolnej? Jaki program wychowawczy wdrażany jest w naszej szkole? Na te i wiele innych pytań chętnie odpowiemy, pokażemy naszą szkołę, sale lekcyjne, zapoznamy z kadrą i programem nauczania. Prosimy o wcześniejszy kontakt 17 860 15 15 w. 260 lub e-mail: promar@promar.edu.pl

Jak zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR?

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy I - VIII rozpoczęła się w styczniu 2020 r.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Szkoły w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 12,
  • telefonicznie 17 860 15 15 w. 260
  • e-mail promar@promar.edu.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR oraz inne dokumenty do pobrania poniżej. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji (pdf do pobrania) oraz z poszczególnymi etapami rekrutacji (pdf do pobrania).

Pobierz wniosek o przyjęcie Pobierz wniosek

Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

Pobierz dokument

Wniosek o przyjęcie

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji

Pobierz dokument