Do you want to contact us? Call +48 17 860 15 15
Find Us on
Sign in

Contact

Contact details

Rzeszów

PROMAR Educational Centre

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

School of Foreign Languages

Individual client
T +48 17 860 15 15 / w. 118, 119, 210
biuro@promar.edu.pl

Institutional client

T +48 17 860 15 15 / w. 118, 119, 210
biuro@promar.edu.pl

English Kindergarten
Bilingual Primary School

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Bistro
bistro@promar.edu.pl

Bank account
Account-holding bank: PEKAO SA: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

List of the PROMAR School of Foreign Languages branches

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Rzeszów

PROMAR Educational Centre

ul. Bohaterów 12,
35-112 Rzeszów

School of Foreign Languages


Individual clients

T +48 17 860 15 15 / w. 118, 119, 210
biuro@promar.edu.pl

Institutional clients

T +48 697 511 300
klient.instytucjonalny@promar.edu.pl

English Kindergarten, Bilingual Primary School

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Tarnobrzeg

PROMAR School of Foreign Languages Branch in Tarnobrzeg
Professional School of Business

ul. Wyspiańskiego 12
39-400 Tarnobrzeg

T +48 15 823 26 35, 15 823 26 36, 607 698 708
tarnobrzeg@promar.edu.pl

Branch Manager:
mgr Anna Baran

School office open Monday through Friday 1:00 P.M. – 4:00 P.M.

The PROMAR School of Foreign Languages Branch in Tarnobrzeg has operated for more than 10 years. It is located in the building of Professional School of Business in Tarnobrzeg, Wyspiańskiego 12. We offer education on every level of language proficiency with the use of communicative method, which develops all the language skills. Our offer aims at all language groups, children, youth, adults, businesses and institutions. We prepare youth for Matura and Gimnazjum exams. Small groups and qualified staff are our advantages. For years as one of very few schools we extend our offer to cities located outside Tarnobrzeg.

We offer attractive regional prices.
We also conduct numerous free-of-charge language courses for various occupational groups, funded by the European Union funds.

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Głogów Małopolski

PROMAR School of Foreign Languages Branch
School Office in Głogów Małopolski ul. Wyszyńskiego 2

T +48 691 691 322
glogow@promar.edu.pl

Branch Manager:
Lilianna Domszy

We offer English courses, which have been particularly popular among our students for years; moreover, we offer German, Spanish, Italian and French courses. Nowadays, having a fluent command of foreign languages is crucial, so join us now! Courses are aimed at all age groups and conducted by a qualified teaching staff.

What is more, we offer attractive regional prices.

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Kolbuszowa

PROMAR School of Foreign Languages Branch in Kolbuszowa

The School Office is located in the PROMAR School of Foreign Languages
Branch in Głogów Małopolski, ul. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski

T +48 691 691 322

glogow@promar.edu.pl

Branch Manager:
Lilianna Domszy

We offer English courses, which have been particularly popular among our students for years; moreover, we offer German, Spanish, Italian and French courses. Nowadays, having a fluent command of foreign languages is crucial, so join us now! Courses are aimed at all age groups and conducted by a qualified teaching staff.

What is more, we offer attractive regional prices.

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Sandomierz

PROMAR School of Foreign Languages Branch in Sandomierz
The First Junior High School – Gimnazjum nr 1

ul. Cieśli 2
27-600 Sandomierz

T +48 531 337 039
sandomierz@promar.edu.pl

Branch Managers:
mgr Anna Baran – Branch Manager
mgr Małgorzata Kieliś - Deputy Branch Manager

Opening hours:

monday
13:00 - 16:00

tuesday
15:00 - 17:00

wednesday
15:00 - 17:00

Other days:
Please, call us 531 337 039

The PROMAR School of Foreign Languages Branch in Sandomierz has existed in the market for more than 15 years. It is located in the building of the First Junior High School (Gimnazjum nr 1) in Cieśli 2 street. We offer learning on every level of proficiency with the use of the communicative method, which develops all the language skills. Our offer aims at all the age groups – children, youth, adults, businesses and institutions. We prepare youth for Matura and Gimnazjum exams. Our advantages are small groups of participants, which increases the efficiency of learning and a qualified teaching staff. For years, as one of very few schools we extend our offer to cities located outside Sandomierz.

We offer attractive regional prices.
We also conduct numerous free-of-charge language courses for various occupational groups, funded by the European Union funds.

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Przeworsk

PROMAR School of Foreign Languages Branch no. 43 in Przeworsk.
Vocational and General Education School Complex

ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk

T +48 16 648 98 43; 790 379 977
przeworsk@promar.edu.pl

Branch Manager:
Agnieszka Obłoza

Opening hours:
poniedziałek - piątek
13:00 - 17:00

Closed during winter break.

Zapraszamy na lekcje pokazowe.

Weź udział i zdecyduj czy zostajesz!

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Mielec

PROMAR School of Foreign Languages Branch in Mielec
ul. Krótka 5
39-300 Mielec

Admission and information:
T +48 507 495 601
mielec@promar.edu.pl

The branch is run by:

Branch Manager: mgr Sylwia Meina
Methodology Specialist: mgr Joanna Pelic

Opening hours:
Monday, Wednesday, Thursday:
3:00 P.M. – 6:00 P.M.

Job offers for Foreign Language Teachers in Mielec:

If you are a creative, energetic teacher of high professional qualifications and want to constantly develop your skills and teach with the use of an original teaching method developed by the PROMAR School of Foreign Languages, send your CV to: mielec@promar.edu.pl

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Łańcut

PROMAR School of Foreign Languages Branch no 41 in Łańcut
The First Secondary Comprehensive School

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

T +48 17 225 41 87
lancut@promar.edu.pl

The branch is run by​:

mgr Sylwia Meina - Branch Manager
mgr Joanna Pelic - Deputy Manager, Methodology Specialist, English teacher
mgr Alicja Maziarz - Branch Administrator

Opening Hours:
Tuesdays and Thursdays:
4:00 P.M. – 7:00 P.M.

Job offers for Foreign Language Teachers in Łańcut

If you are a creative, energetic teacher of high professional qualifications and want to constantly develop your skills and teach with the use of an original teaching method developed by the PROMAR School of Foreign Languages, send your CV to: mielec@promar.edu.pl (subject: "Do: Joanna Pelic Promar Łańcut Praca")

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Leżajsk

ROMAR School of Foreign Languages Branch no 42 in Leżajsk
ul. M. C. Skłodowskiej 6 (the building of the Secondary School Complex – Zespół Szkół Licealnych)
37-300 Leżajsk

T +48 17 242 80 75
T +48 791 660 788

lezajsk@promar.edu.pl

Branch Manager:
Agata Hospod

Branch Administrator:
Dominika Jędrusiejko

Opening hours:
Monday – Friday
12:00 P.M. – 6:00 P.M.

Do you want to increase your language skills? Do you hardly cope with learning English, French, Italian or Spanish? Are you afraid of speaking in a foreign language because of making mistakes?

Come to our Branch of the PROMAR School of Foreign Languages in Leżajsk, which has been a dependable school for more than 26 years! Our aim is to provide all the learners with appropriate conditions and the atmosphere which supports effective and efficient learning.

We also conduct courses in surrounding towns: Giedlarowa, Opaleniska, Piskorowice, Wierzawice, Brzóza Królewska, Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne, Dębno, Kuryłówka.

Join us on Facebook: Szkoła Języków Obcych Promar Leżajsk

Sign up for a language course in Podkarpacie and Świętokrzyskie Voivodeships.

Jarosław

PROMAR School of Foreign Languages Branch no 51 in Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 49,
37-500 Jarosław

T +48 16 623 33 58
jaroslaw@promar.edu.pl

Branch Manager:

Elżbieta Lis

Opening hours:
Monday – Friday
3:00 P.M. – 5:30 P.M.

Career

Do you want to join us?

We invite people with passion for languages, who are open and ambitious, love working with children, youth and adults and who look for a place for professional and personal development to join us.

English Kindergarten

It is an offer for preschool education teachers with a fluent command of English and English teachers who like working with children.

Contact: Joanna Chłanda – Świder

Tel. +48 17 860 15 15 ext. 260

Apply
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .

Bilingual Primary School

It is an offer for people who have the required qualifications for the post of a primary school teacher and those who can conduct didactic classes of all the subjects in grades 1 – 8 with a fluent command of English.

Contact: Joanna Chłanda – Świder
Tel. +48 17 860 15 15 ext. 260

Apply
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .

Translation Centre

It is an opportunity to start cooperation for translators, interpreters and certified translators.

Contact:
Biuro Obsługi Klienta
+48 17 860 15 15

Apply
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .

Franchise

PROMAR would like to invite entrepreneurial people to cooperate with us under franchise. We suggest opening new branches in cities where the PROMAR School of Foreign Languages does not operate yet, with accordance to the local demand for foreign languages. We offer attractive franchise terms and conditions.

Contact: Katarzyna Rydzik
Tel. +48 17 860 15 15 ext. 218

Apply
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .

English Teacher

We would like to invite open and ambitious people to cooperate with us. Do you have a passion for languages? Do you like working with people of various ages? Are you looking for a place for personal and professional development?

Join us!

Currently we are looking for candidates for the post of:

English Teacher

We offer:

 • contract of mandate or cooperation contract,
 • attractive remuneration system,
 • bonus-based remuneration system for people who work on a full time basis,
 • teaching methodology trainings and methodology specialist’s supervision,
 • job in a young, energetic team,
 • employment in the Head Office in Rzeszów and the branches in Podkarpackie Region (Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Dynów, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Kolbuszowa, Mielec, Tarnobrzeg, Sandomierz),
 • a nice and friendly atmosphere.

We expect:

 • professional education,
 • command of English – Level C1,
 • experience in teaching children and youth,
 • commitment to work,
 • punctuality, honesty, fairness and creativity.

If you are interested, send your current CV to:
rekrutacja@promar.edu.pl or contact us:
ul. Bohaterów 12, Rzeszów, tel. 17 860 15 15

Apply
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .