Chcesz się z nami skontaktować? Zadzwoń +48 17 860 15 15
Znajdziesz nas także
Zaloguj się

Aktualności, kalendarium

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem 2016/2017

16 kwietnia 2017 odbył się powszechny sprawdzian badania osiągnięć uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Do sprawdzianu zorganizowanego przez wydawnictwo Operon oraz "Gazetę Wyborczą" przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Celem sprawdzianu jest zweryfikowanie opanowania przez trzecioklasistów wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej pierwszego etapu edukacyjnego: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Kluczowym elementem jest stosowanie kart oceniania kształtującego, które stanowią precyzyjną informację zwrotną oraz motywują ucznia do nauki. Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany. 

W klasie III Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR uczniowie osiągnęli:

Średni wynik z języka polskiego  83% (średnia polska to 78%).
W skład kompetencji brane jest pod uwagę czytanie, pisanie i elementy wiedzy o języku.

Średni wynik z matematyki 91% (średnia polska to 73%).
W skład kompetencji matematycznej wchodzi liczenie i sprawność rachunkowa, umiejętności praktyczne oraz rozwiązywanie zadań tekstowych.

Gratulujemy doskonałych wyników uczniom i wychowawcom. Cała klasa i każdy z osobna zasłużył na ogromne brawa !!!