Chcesz się z nami skontaktować? Zadzwoń +48 17 860 15 15
Znajdziesz nas także
Zaloguj się

Egzaminy międzynarodowe

Egzaminy międzynarodowe pozwalają zdobyć uznawany na całym świecie certyfikat poświadczający praktyczną znajomość języka obcego. Certyfikaty umożliwiają studia na zagranicznych uniwersytetach oraz otrzymanie dobrej pracy w kraju bądź za granicą. Szkoła Języków Obcych PROMAR jest autoryzowanym centrum egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

British Council Examination Centre

Szkoła Języków Obcych PROMAR jest od 1994 roku jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych Cambridge English Language Assessment .
 
Co roku do egzaminów przystępuje ponad 2 miliony osób w 90 krajach. Cechy wyróżniające egzaminy Cambridge to: rzetelna ocena, uznawalność wyników przez uczelnie, pracodawców i oficjalne instytucje na całym świecie, wsparcie metodyczne dla nauczycieli oraz pomoc dla osób przygotowujących się do testów.

 
Egzaminy Cambridge English, osadzone w autentycznych kontekstach komunikacyjnych, rozwijają umiejętności potrzebne do posługiwania się angielskim w szkole, na uczelni w pracy i podczas wypoczynku. Sprawdzają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Certyfikaty Cambridge English to pierwszy krok do lepszego wykształcenia i szerszych perspektyw zawodowych.


Cambridge English: Proficiency (CPE)
Cambridge English: Advanced (CAE)
Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English: Preliminary (PET)
Cambridge English: Key (KET)
Cambridge Young Learners Examinations (YLE)
Business English Certificate (BEC)
International English Language Testing System (IELTS)

 

Nowość! IELTS w Rzeszowie

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego.

IELTS otwiera drzwi – pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

IELTS został stworzony, by pomóc ci w posługiwaniu się angielskim w Twoim nowym życiu za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, oceni wszystkie Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne już w 13 dni.

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności. Możesz być pewny, że test IELTS zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu znajomości języka angielskiego, ponieważ został stworzony przez ekspertów językowych i zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.

Dlaczego IELTS?

  • test otwierający drzwi do do pracy i studiów, w Polsce i za granicą

  • najbardziej praktyczny i przyjazny zdającym test językowy

  • wyniki już 13 dnia po egzaminie

  • brak oddzielnej części gramatycznej!

  • honorowany przez najważniejsze uczelnie w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i USA – sprawdź, które uczelnie honorują IELTS.

 

IELTS w Polsce

IELTS pomaga nie tylko tym, którzy chcą studiować i pracować za granicą. Jest powszechnie uznawany także w Polsce. Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

 

I SESJA egzaminacyjna IELTS w Rzeszowie - 13 maja 2017r. - zapisz sie teraz!
 

Dowiedz się więcej o IELTS: terminach, miejscach, strukturze testu i sposobie zapisów.
 

ZAPISY NA SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Zapisy na marcową sesję egzaminacyjną FCE trwają do 21 stycznia 2017 r.
Rejestracja prowadzona jest przez stronę: http://examfinder.britishcouncil.pl/

Zapisy na marcową sesję egzaminacyjną CAE trwają do 28 stycznia 2017 r.
Rejestracja prowadzona jest przez stronę: http://examfinder.britishcouncil.pl/

Każda osoba, która zarejestruje się na egzamin otrzymuje dostęp do platformy “Road to Success” – 30 godzinnego kursu online przygotowującego do wybranego egzaminu.

 

Chcesz wiedzieć więcej o Egzaminach Cambridge English? Wejdź na stronę: 

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english 

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/

lub skontaktuj się z nami!

Szkoła Języków Obcych PROMAR
tel. 17 860 15 15 wew. 118, 119, 210
email: biuro@promar.edu.pl

 

Instituto Cervantes

Czym jest certyfikat DELE?

Egzaminy DELE mają tę samą wagę co inne egzaminy międzynarodowe np.: Goethe Institut - z niemieckiego czy TCF z francuskiego. Ich posiadanie potwierdza znajomość języka hiszpańskiego i zwalnia z dalszej weryfikacji językowej. Egzamin DELE składa się z kilku części - rozumienia tekstu pisanego, pisania, słuchania, gramatyki i słownictwa i egzaminu ustnego z mówienia. Certyfikaty DELE są nadawane bezterminowo. Egzaminy z języka hiszpańskiego DELE można zdawać w Szkole Języków Obcych PROMAR, która jest też Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Cervantesa. Sesje odbywają się dwa razy w roku: w maju i w listopadzie.

Co umożliwia certyfikat DELE?

Hiszpański rynek pracy jest otwarty dla Polaków. Wszyscy którzy myślą o wyjeździe do Hiszpanii, powinni przystąpić do międzynarodowego egzaminu DELE. Certyfikat DELE jest uznawany przez firmy, izby handlowe oraz prywatne i państwowe uczelnie w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jakie są poziomy zaawansowania egzaminu DELE?

Egzamin DELE można zdawać na poziomach: Inicial, Intermedio i Superior.  Inicial można zdawać już po ok. 300 godz. nauki, Intermedio - 3, 4 latach nauki, Superior - 6 latach. Ten ostatni jest egzaminem skomplikowanym, przeznaczonym dla osób, które znają język w stopniu bardzo dobrym. Jeśli ktoś chce podjąć naukę w Hiszpanii lub jednym z krajów hiszpańskojęzycznych, powinien zdobyć certyfikat DELE na poziomie Intermedio, czyli średniozaawansownym. Ten poziom jest wskazany również dla osób, które myślą o awansie w polskich strukturach administracyjnych oraz w edukacji.


Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE)
DELE - A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

Chcesz wiedzieć więcej o Egzaminach DELE? Skontaktuj się z nami!

Szkoła Języków Obcych PROMAR
tel. 17 860 15 15 wew. 118, 119, 210
email: biuro@promar.edu.pl

 

Universita per Stranieri di Siena

Kto może przystąpić do egzaminu CILS i dlaczego warto to zrobić?

Do egzaminu CILS może przystąpić każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba również mieć żadnych dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, czy świadectw o ukończeniu kursu z języka włoskiego. Egzamin CILS jest oficjalnie uznawanym egzaminem państwowym. Certyfikat z tego egzaminu jest często wymagany przy zatrudnieniu przez włoskich pracodawców. CILS przyda się również wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby studiować we Włoszech. CILS na poziomie drugim-B2, trzecim-C1 oraz czwartym-C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.

Jak wygląda sam egzamin?

Na każdym poziomie są sprawdzane i weryfikowane następujące umiejętności: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur językowych, konstruowania wypowiedzi ustnych i wypowiedzi pisemnych. Z każdej części otrzymuje się podsumowanie punktowe. W przypadku niepowodzenia zdający nie musi ponownie przystępować do całości egzaminu, ale jeszcze raz zdaje tylko tę część, z której nie zdobył wymaganej liczby punktów.

Kiedy można przystapić do egzaminu?

Sesja egzaminacyjna CILS organizowana jest dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu. 


Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
CILS QUATTRO / TRE / DUE / UNO / A2 / A1

 

Chcesz wiedzieć więcej o Egzaminach CILS? Skontaktuj się z nami!

Szkoła Języków Obcych PROMAR
tel. 17 860 15 15 wew. 118, 119, 210
email: biuro@promar.edu.pl