Indywidualny kurs językowy

Do celów i potrzeb naszych kursantów podchodzimy poważnie. Po pierwszej lekcji, lektor spisuje cele kursanta wraz ze swoją rekomendacją dotyczącą ich realizacji (forma zajęć, długość trwania). Karta celów słuchacza zawiera również punkty kontrolne sprawdzające czy realizacja celów następuje zgodnie z planem. W określonym czasie lektor wraz ze słuchaczem sprawdzają czy zostają one osiągnięte. Ogólne cele i potrzeby kursanta znajdują odzwierciedlenie w celach każdej lekcji, które zostają jasno i czytelnie przedstawione kursantowi. Na przykład celami lekcji może być:

1. „Umiem rozmawiać o moich planach na przyszłość”.

2. „Znam trzy główne użycia czasu Present Continuous”.

W trakcie lekcji lektor upewnia się, że kursant przyswaja wiedzę zgodnie z celami, a na końcu zajęć lektor oraz uczeń upewniają się, że cele zostały przez kursanta osiągnięte. Słuchacz ma poczucie satysfakcji z sukcesu, a program jest realizowany sprawnie. Głównym założeniem nauczania przez cele jest to, że nauka ma miejsce w trakcie lekcji, a uczeń ma osiągnąć cele edukacyjne w trakcie zajęć. Czyli wychodzi z lekcji nauczony.

Organizacja: ilość lekcji w tygodniu zależy od potrzeb i celów kursanta. Zajęcia prowadzi polski lektor lub native speaker.

Wybierz kurs

Cennik

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych

T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button