Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa


3. miejsce wśród szkół w Rzeszowie!

Przyjdź, zobacz szkołę, porozmawiaj z nauczycielami i dyrekcją!
Umów się na indywidualny termin tel. 17 860 15 60.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij TUTAJ

Trwa nabór do dodatkowej klasy I na rok szkolny 2024/2025

Umów się na spotkanie

Uczeń naszej szkoły

 • swobodnie posługuje się językiem angielskim w codziennych sytuacjach już od najmłodszych klas
 • jest gotowy aby uczyć się, a w przyszłości studiować i pracować za granicą
 • myśli krytycznie i zadaje pytania
 • zna swoją wartość i swoje mocne strony, a jednocześnie potrafi współpracować w grupie.

Rodzice naszych uczniów są pewni, że

 • ich dziecko jest nauczane skuteczne i ciekawie
 • ich dziecko będzie miało znaczną przewagę językową w porównaniu z rówieśnikami
 • ich dziecko czuje się bezpiecznie w szkole

max.14

Osobowe klasy

2

języki obce od pierwszej klasy (angielski i hiszpański)

ok.50%

zajęć prowadzonych jest w języku angielskim

Najczęściej zadawane pytania o przyswajaniu języka przez dzieci w wieku szkolnym (FAQ)

FAQ

Angielski jako język wykładowy

Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne bazuje na metodzie CLIL, które rozwijamy jako Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. W praktyce CLIL polega na przekazywaniu treści nauczanych przedmiotów oraz elementów języka obcego jednocześnie. Czyli chodzi o przyswajanie nowych słów, zwrotów, pojęć i zagadnień gramatycznych w trakcie omawiania nowego tematu. W tej metodzie łączymy nauczanie treści programowych z nauką języka obcego. Poznaje świat w języku obcym.

Jak wyglądają zajęcia na żywo?

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego FILMU.

Angielski jako język środowiskowy

Szkoła dwujęzyczna to nie tylko angielski na lekcjach. To również ciągła i nieustanna ekspozycja na język angielski podczas codziennych czynności, takich jak obiad, spacery, wyjścia oraz komunikacja z nauczycielem w czasie przerw. Taki sposób przyswajania języka nosi nazwę Total Immersion (całkowite zanurzenie), ponieważ dziecko jest otoczone językiem przez cały czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko nabywa język w przyśpieszonym tempie, posługuje się nim swobodnie, w prawdziwych sytuacjach życiowych. Język angielski staje się prawdziwym narzędziem interakcji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego FILMU.

Angielski jako przedmiot

Sprawdzona metodologia kształcenia pozwala na wprowadzenie dwóch języków obcych już od pierwszej klasy.

Program nauczania obejmuje zwiększoną liczbę godzin lekcji języka angielskiego tj. 5 godzin tygodniowo w klasie I, 6 godzin tygodniowo w klasie II i 7 godzin tygodniowo w klasie III, prowadzonych przez polskich lektorów i native speakerów. W klasach IV-VI program nauczania obejmuje 5 godzin nauki języka angielskiego, w tym cześć lekcji z native speakerem. Począwszy od klasy 0 lub klasy I dzieci uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Międzynarodowe certyfikaty językowe

Efektywny program nauki to gwarancja wysokich wyników w egzaminach międzynarodowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej PROMAR przygotowywani są do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego Young Learners English Tests wydawanych przez University of Cambridge (po ukończeniu II klasy dzieci mogą przystąpić do egzaminu na poziomie Starters, po III – Movers, po IV – Flyers / KET for Schools, po VI – PET for Schools, po VIII – FCE for Schools). Dzieci mogą również uzyskać certyfikaty z języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa po ukończeniu kl. V – Examen DELE A1 para escolares, po kl. VIII – Examen DELE A2/B1 para escolares.

Egzaminy międzynarodowe obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.

Zajęcia dodatkowe i świetlica

Ważnym elementem nauczania są zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów, które umożliwiają rozwój poznawczy dziecka wykraczający poza ramy programowe.

Świetlica Anglojęzyczna jest dostępna po zakończeniu lekcji do godz. 18:00. Zapewniamy dzieciom zabawę, rozrywkę, oraz możliwość odrobienia lekcji pod kierunkiem opiekuna świetlicy. Zajęcia świetlicowe zawierają również zorganizowane gry i zabawy językowe oraz zajęcia ruchowe. Ponadto, w celu zapewnienia dzieciom odpoczynku telewizor z konsolą X-box.

Przerwa rekreacyjna

Aby zapewnić dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze samopoczucie oraz aby uniknąć znużenia, każdego dnia w połowie zajęć dzieci z klas I-III spędzają jedną godzinę na świeżym powietrzu.

Po zjedzeniu drugiego śniadania lub obiadu dzieci udają się na spacer, bądź na plac zabaw na terenie Promaru. W trakcie spaceru poznają okolicę, przyrodę, prowadząc przy tym luźne rozmowy w języku angielskim. Przerwa rekreacyjna trwa 1 godzinę i dotyczy klas I-III.

Zajęcia lekcyjne są prowadzone w budynku przy ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie, w klasach liczących najwyżej 14 uczniów.

Metody nauczania

Nasi uczniowie są nauczani przy wykorzystaniu sprawdzonych i skutecznych metod. Chętnie angażują się w lekcje dzięki szeregowi metod aktywizujących i atrakcyjnych pomocy naukowych. To sprzyja ciągłemu budowaniu zainteresowania zajęciami i budzi ciekawość świata. Na lekcjach często wykorzystujemy technologie informatyczne, w ramach których pojawiają się różnorodne materiały interaktywne. Dzieci z radością i zaangażowaniem pracują na tablicach interaktywnych i cyfrowych wersjach podręczników, wyświetlanych na tablicy. Co więcej, w nauczaniu stale wdrażamy i rozwijamy Ocenianie Kształtujące, dzięki któremu uczniowie są świadomi celów lekcji oraz kryteriów sukcesu. To pozwala im na usprawnianie podejmowanie decyzji i torowanie lepszych ścieżek ku wysokim osiągnięciom edukacyjnym.

Program wychowawczy

Absolwent naszej szkoły swobodnie komunikuje się w językach obcych i jest osobą otwartą na świat i ludzi. Działa i myśli samodzielnie oraz zna i akceptuje samego siebie. W rozwoju tych cech wspiera go obrany przez nas program wychowawczy. Jednym z jego elementów jest wdrażane u nas Porozumienie Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, dzięki któremu dzieci uczą się szczerze mówić o uczuciach i potrzebach oraz budują postawę pełną empatii i zrozumienia wobec drugiego człowieka. Daje im to zrozumienie konsekwencji swoich czynów. Nasi uczniowie nie muszą obawiać się kar czy spodziewać nagród za swoje działania, ponieważ mają świadomość skutków swoich działań, zarówno tych dobrych, jak i złych. Uczą się czynić dobro dla samego dobra, a nie dla nagród, które budują ich interesowność. Wpływa to na ich poczucie odpowiedzialności i sprawczości. Dzięki nauczycielowi, który pełni rolę mediatora i jedynie pomaga przekazać myśli i wypracować rozwiązania, uczniowie stają się samodzielni i dobrze przygotowani do startu w dalsze życie.

Aktualności

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"1000","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show":"3","slide_show_ipad_swpr":"1","slide_show_tablet_swpr":"1","slide_show_mobile_swpr":"1","slide_to_scroll_swpr":1,"auto_stop":"false","centermode":"false","space_between":"80","animation_swpr":"slide","height_auto_swiper":"auto-height-enable","show_thumbnail_swpr":"false","space_between_thumb":0,"thumb_per_view":4,"thumbfreemode":"false","swpr_pagination":"bullets","freemode":"false","autowidth":"false"}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}

Czesne

2050,00 zł

Miesięcznie

21,00 – 25,00 zł

Wyżywienie na dzień

450,00 zł

Świetlica miesięcznie

 • Obowiązkowe zajęcia lekcyjne prowadzone dwujęzycznie
 • 2 godz. lekcyjne języka hiszpańskiego tygodniowo
 • 5 godz. lekcyjnych tygodniowo języka angielskiego w klasie I (w tym 3 z native speakerem), 6 godz. tygodniowo w klasie II (w tym 3 z native speakerem) i 7 godz. tygodniowo w klasie III (w tym 4 z native speakerem)
 • Godzinny (45 min.) spacer na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli anglojęzycznych – dla klas I-III.
 • Czesne w kwocie 2050,00 zł za 1 m-c 
 • Opłata za pobyt na świetlicy anglojęzycznej – 450,00 zł za 1 miesiąc lub 14,80 zł za 1 godz. (60 minut)

Jak zapisać swoje dziecko do Szkoły podstawowej PROMAR?

Wniosek o przyjęcie dziecka

Application for enrolment to bilingual primary school

Regulamin rekrutacji i przyjęć

Standardy Ochrony Małoletnich

Przyjdź, zobacz szkołę, porozmawiaj z nauczycielami i dyrekcją!

Umów się na termin tel. 17 860 15 60.

 Lub klikając na link >>

Statut Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

Regulamin Mediacji

Regulamin Szkolnego Klubu Mediacji

Opinie uczniów i rodziców uczniów

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"1000","autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","loop":"false","owl_slide_to_show":"2","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","owl_slide_to_scroll":"1","owl_slide_margin":"0","owl_slide_padding":"0","owl_start_slide":"0","owl_slide_center":"false","owl_slide_autowidth":"false","owl_slide_freeDrag":"false","owl_height_auto":"false","caption":false,"owl_slide_rtl":"false"}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Sekretariat szkoły
T +48 17 860 15 60 
promar@promar.edu.pl

Galeria

Call Now Button