Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne


Dziecko bawi się i uczy po angielsku

Stworzyliśmy przyjazne, anglojęzyczne środowisko dla pełnego rozwoju dziecka. Celem opracowanego przez nas sposobu kształcenia jest wykorzystanie naturalnych uzdolnień dziecka do nauki języków obcych. Bazuje on na metodzie Total Immersion, czyli całkowitym zanurzeniu dziecka w języku obcym. Dziecko swobodnie komunikuje się, wyraża myśli, potrzeby i emocje w języku angielskim. Jest to najlepsza metoda uczenia się, bez faktycznej świadomości uczestnictwa w procesie nauki, ponieważ dzieci przyjmują ten stan jako zupełnie naturalny.

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Umiejętności językowe

W Przedszkolu Anglojęzycznym PROMAR ogromną wagę przywiązujemy do kształcenia językowego.

W czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu opiekunowie używają tylko i wyłącznie języka angielskiego. Każda grupa wiekowa oprócz wychowawcy, który biegle posługuje się językiem angielskim, ma przydzielonego anglojęzycznego asystenta nauczyciela. Nauczyciele anglojęzyczni mogą zmieniać się w grupach tak, aby dzieci mogły zapoznać się z różnorodnością akcentów w języku angielskim.

Dziecko porozumiewa się w języku angielskim podczas codziennych czynności – bawiąc się, ucząc, jedząc, tańcząc czy idąc na spacer.

W Zerówce program rozszerzony jest o zajęcia z języka hiszpańskiego oraz języka polskiego, celem przygotowania dzieci do nauki w szkole podstawowej.

11

godzin z wykwalifikowanymi nauczycielami wychowania przedszkolnego z biegłą znajomością języka angielskiego

5

godzin z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego

Najczęściej zadawane pytania o przyswajaniu języka przez dzieci w wieku przedszkolnym (FAQ)

FAQ

Rozwój emocjonalny i społeczny

Pod czujnym okiem doświadczonych nauczycieli przedszkolnych dziecko uczy się zasad współżycia w grupie: jak należy postępować wobec innych i jak się zachować w sytuacjach trudnych społecznie. W przedszkolu wdrażamy założenia NVC (porozumienie bez przemocy) Marshalla Rosenberga: wierzymy, że każde zachowanie dziecka służy zaspokajaniu jego ważnych potrzeb, staramy się rozumieć te potrzeby i akceptować je, jednocześnie nie wyrażając zgody na zachowania krzywdzące innych; uczymy dzieci rozmawiać o tym, co trudne, a przede wszystkim budujemy kontakty z dziećmi oparte na szacunku i stwarzamy przestrzeń dla wyboru dziecka. Cierpliwość, ciepło i zrozumienie ze strony opiekunów pozwalają dziecku nauczyć się jak samodzielnie rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. Dziecko uczy się jak radzić sobie w grupie posługując się językiem angielskim do wyrażania swoich potrzeb oraz w interakcji z innymi dziećmi i wychowawcami.

Rozwój artystyczny

Kształcimy zmysł estetyczny i wrażliwość artystyczną dziecka podczas zajęć artystycznych, w których wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczno-techniczne. Wiemy, iż twórczość plastyczna dziecka staje się bogatsza wówczas, gdy zetknie się ono z różnymi przedmiotami lub zjawiskami bezpośrednio, dlatego staramy się tworzyć możliwości i klimat do uzewnętrznienia tego, co dziecko pragnie wyrazić. W tym celu dzieci codziennie wychodzą na spacery, aby obserwować przyrodę, odwiedzają muzea i biblioteki, spotykają się z osobami wykonującymi artystyczne zawody.

Umuzykalnienie obejmuje zajęcia z nauczycielem rytmiki oraz zajęcia ze śpiewu i tańca przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, prowadzone przez wychowawców. Dzięki zajęciom tanecznym dziecko może wyrazić się ruchowo, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową. Dzieci wyjeżdżają na spektakle teatralne i muzyczne, zapraszamy również regularnie muzyków z Filharmonii Podkarpackiej na audycje oraz aktorów z teatrów mobilnych. Ponadto, w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne, dzieci mogą uczęszczać na zajęcia taneczne oraz lekcje śpiewu i gry na różnych instrumentach.

Rozwój ruchowy

Ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. U nas dziecko ma wiele okazji do ruchu: taniec, rytmika, zajęcia teatralne, gry i zabawy ruchowe.

Ważnym punktem dnia jest codzienny spacer, wyjście na plac zabaw mieszczący się na terenie placówki PROMAR, jak i wyprawy na duży plac zabaw w parku przy ul. Witkacego, oddalony o ok. 5 min drogi od przedszkola. Nawet zimą dziecko spędza czas na dworze, przynajmniej pół godziny. Na spacerze dziecko porozumiewa się z opiekunami po angielsku, poznając angielskie nazwy otaczającego go świata.

Umiejętności językowe

W Przedszkolu Anglojęzycznym PROMAR ogromną wagę przywiązujemy do kształcenia językowego.

W czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu opiekunowie używają tylko i wyłącznie języka angielskiego. Każda grupa wiekowa oprócz wychowawcy, który biegle posługuje się językiem angielskim, ma przydzielonego anglojęzycznego asystenta nauczyciela. Nauczyciele anglojęzyczni mogą zmieniać się w grupach tak, aby dzieci mogły zapoznać się z różnorodnością akcentów w języku angielskim.

Dziecko porozumiewa się w języku angielskim podczas codziennych czynności – bawiąc się, ucząc, jedząc, tańcząc czy idąc na spacer.

W Zerówce program rozszerzony jest o zajęcia z języka hiszpańskiego oraz języka polskiego, celem przygotowania dzieci do nauki w szkole podstawowej.

Rozwój poznawczo – naukowy

Stymulujemy ciekawość świata dziecka i dostarczamy wiedzę w sposób dostosowany do wieku poprzez zajęcia praktyczne zgodne z tematami zawartymi w programie nauczania. Świetnie sprawdza się tu metoda Content and Language Integrated Learning (CLIL), która polega na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym, czyli wykorzystaniu języka obcego do nauki zarówno konkretnych zagadnień z zakresu m.in. przyrody, plastyki, muzyki czy zjawisk fizycznych, jak i samego języka.

Dzięki takiemu nauczaniu doskonalimy kompetencje dzieci w posługiwaniu się językiem angielskim nie tylko w codziennych sytuacjach, ale również uczymy je wykorzystywać język angielski do opowiadania o swoich zainteresowaniach.

Równocześnie rozwijamy ich świadomość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, a przede wszystkim przygotowujemy je do życia w wielokulturowym świecie.

Kompetencje literackie

Wyrabiamy gust literacki i nawyk czytania poprzez częsty i twórczy kontakt z książką. Native speaker czyta dzieciom bajki i baśnie.

Opiekunowie prowadzą zajęcia plastyczne i teatralne na bazie przeczytanych opowieści, zachęcając dziecko do aktywnego przyswojenia i kreatywnego wykorzystania treści bajki. Zadania te obejmują rysowanie bohaterów bajki, opisanych w niej miejsc, wymyślanie nowych zakończeń, oraz odgrywanie wybranych scen i własnoręczne wykonywanie rekwizytów. Zadania te realizowane są przez nauczycieli w języku angielskim. Nasze przedszkole uczestniczy również w programie „Mądra szkoła czyta dzieciom”, w ramach którego dzieci zapoznają się z kanonem polskich baśni, bajek i opowiadań.

Aktualności

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"1000","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show":"3","slide_show_ipad_swpr":"1","slide_show_tablet_swpr":"1","slide_show_mobile_swpr":"1","slide_to_scroll_swpr":1,"auto_stop":"false","centermode":"false","space_between":"80","animation_swpr":"slide","height_auto_swiper":"auto-height-enable","show_thumbnail_swpr":"false","space_between_thumb":0,"thumb_per_view":4,"thumbfreemode":"false","swpr_pagination":"bullets","freemode":"false","autowidth":"false"}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}

Czesne

1.740 zł

Miesięcznie

23,30 zł

Wyżywienie na dzień

913 zł

Pakiet startowy przedszkolaka

Czesne obejmuje:

opiekę przedszkolną od 7.00 do 18.00, w tym:

 • 5 godzin z native speakerem codziennie,
 • 11 godzin z wykwalifikowanymi nauczycielami nauczania przedszkolnego z biegłą znajomością języka angielskiego,
 • Zajęcia adaptacyjne,
 • Diagnozę logopedyczną,
 • Diagnozę stomatologiczną połączoną z wizytą adaptacyjną,
 • Dodatkowe atrakcje i wydarzenia.

Pakiet roczny przedszkolaka – obejmuje on podręczniki i podstawowe materiały do realizacji zajęć dydaktycznych oraz ubezpieczenie.

1.740 zł

Miesięcznie

23,30 zł

Wyżywienie na dzień

913 zł

Pakiet startowy przedszkolaka

Czesne obejmuje:

opiekę przedszkolną od 7.00 do 18.00, w tym:

 • 5 godzin z native speakerem codziennie,
 • 11 godzin z wykwalifikowanymi nauczycielami nauczania przedszkolnego z biegłą znajomością języka angielskiego,
 • Zajęcia adaptacyjne,
 • Diagnozę logopedyczną,
 • Diagnozę stomatologiczną połączoną z wizytą adaptacyjną,
 • Dodatkowe atrakcje i wydarzenia.

Pakiet roczny przedszkolaka – obejmuje on podręczniki i podstawowe materiały do realizacji zajęć dydaktycznych oraz ubezpieczenie.

 

1.740 zł

Miesięcznie

23,30 zł

Wyżywienie na dzień

790 zł

Pakiet startowy przedszkolaka

Czesne obejmuje:

opiekę przedszkolną od 7.00 do 18.00, w tym:

 • 5 godzin z native speakerem codziennie,
 • 11 godzin z wykwalifikowanymi nauczycielami nauczania przedszkolnego z biegłą znajomością języka angielskiego,
 • Zajęcia adaptacyjne,
 • Diagnozę logopedyczną,
 • Diagnozę stomatologiczną połączoną z wizytą adaptacyjną,
 • Dodatkowe atrakcje i wydarzenia.

Pakiet roczny przedszkolaka – obejmuje on podręczniki i podstawowe materiały do realizacji zajęć dydaktycznych oraz ubezpieczenie.

 

1.740 zł

Miesięcznie

24,40 zł

Wyżywienie na dzień

790 zł

Pakiet startowy przedszkolaka

Czesne obejmuje:

 • Opiekę przedszkolną z wykwalifikowanymi nauczycielami przedszkola z biegłą znajomością języka angielskiego od 7.00 do 18.00,
 • 5 godzin dziennie z native speakerami,
 • 2 godziny tygodniowo nauki języka hiszpańskiego.

Pakiet roczny przedszkolaka – obejmuje on podręczniki i podstawowe materiały do realizacji zajęć dydaktycznych oraz ubezpieczenie.

Jak zapisać swoje dziecko do Przedszkola Anglojęzycznego PROMAR?

Wniosek o przyjęcie dziecka

Application for enrolment to kindergarten

Regulamin rekrutacji i przyjęć

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2024/2025!

 zadzwoń 17 860 15 60.

Statut Przedszkola Anglojęzycznego

Opinie rodziców przedszkolaków

 
{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"1000","autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","loop":"false","owl_slide_to_show":"2","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","owl_slide_to_scroll":"1","owl_slide_margin":"0","owl_slide_padding":"0","owl_start_slide":"0","owl_slide_center":"false","owl_slide_autowidth":"false","owl_slide_freeDrag":"false","owl_height_auto":"false","caption":false,"owl_slide_rtl":"false"}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Przedszkole anglojęzyczne

Sekretariat przedszkola
T +48 17 860 15 60 
promar@promar.edu.pl

Galeria

Call Now Button