Kurs maturalny

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej . Zawiera materiał założony na dany poziom plus powtórkę materiału gramatycznego i leksykalnego, która obowiązuje na egzaminie. Duża część kursu przeznaczona jest na przerabianie arkuszy egzaminacyjnych, dzięki czemu kursant poznaje strukturę egzaminu i uczy się rozwiązywać odpowiednie typy zadań. Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele.

Co nas wyróżnia? Nauczanie poprzez cele.

Karta celów maturzysty zawiera indywidualne cele z przypisanymi terminami, które trzeba zrealizować, aby osiągnąć zamierzony ogólny cel – przygotowanie do matury. Karta zawiera treści do osiągnięcia oraz punkty kontrolne, których osiągnięcie maturzysta sprawdza razem z lektorem w wyznaczonym czasie. Dzięki temu kursant upewnia się, że nauka idzie zgodnie z planem, a w razie potrzeby wspólnie z lektorem modyfikują sposób realizacji celów.

Organizacja kursu:

Zajęcia mogą się też odbywać w formie zdalnej, na komunikatorach umożliwiających przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, całości lub w części.

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawiera przypomnienie lektur oraz powtórkę materiału gramatycznego, który jest wymagany na egzaminie. Kursant ćwiczy też krótkie oraz długie formy pisemne wymagane na egzaminie. Duża część kursu przeznaczona jest na przerabianie arkuszy egzaminacyjnych, dzięki czemu kursant poznaje strukturę egzaminu i uczy się rozwiązywać odpowiednie typy zadań. Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele.

Zajęcia mogą się też odbywać w formie zdalnej, na komunikatorach umożliwiających przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, całości lub w części.

Ogólne cele rozbite są na cele poszczególnych zajęć. Każda lekcja rozpoczyna się od jednego przedstawienia celów do osiągnięcia. Na przykład celami lekcji może być:

1. „Umiem rozmawiać o moich planach na przyszłość”.

2. „Znam trzy główne użycia różnych czasu Present Continuous”.

W trakcie lekcji lektor upewnia się, że KAŻDY kursant przyswaja wiedzę zgodnie z celami, a na końcu zajęć lektor oraz uczniowie upewniają się, często w formie gry, że cele zostały przez KAŻDEGO kursanta osiągnięte. Słuchacz ma poczcie satysfakcji z sukcesu, a program jest realizowany sprawnie. Lektor stosuje rozmaite metody pozwalające na doglądnięcie postępów KAŻDEGO kursanta, aby natychmiast przyjść z pomocą. Głównym założeniem nauczania przez cele jest to, że nauka ma miejsce w trakcie lekcji i że każdy uczeń ma osiągnąć cele edukacyjne w trakcie zajęć. Czyli wychodzi z lekcji nauczony.

Kurs standardowy

Liczba osób w grupie: 6-10

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Informacje

  • 2×90minut – 21,00zł/45min

Kurs indywidualny

Liczba osób w grupie: 1

Liczba godzin w tygodniu: ustalana indywidualnie

Informacje

  • 3-5os. – 42,00zł/45min

Informacje

  • 45minut – 88
  • 60minut – 107

Wybierz kurs

Cennik

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych

T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button