Kursy językowe dla firm w Rzeszowie

Kursy prowadzone w firmach dostosowane są do potrzeb firmy i uczestników kursu. Program, materiały oraz częstotliwość zajęć ustala się wspólnie z firmą po analizie potrzeb i ograniczeń. Kurs prowadzi polski lektor lub native speaker. Możliwość prowadzenia zajęć metoda dualną: 50% polski lektor, 50% native speaker. Zajęcia prowadzone są w szkole Promar lub w siedzibie klienta.

Co nas wyróżnia? Nauczanie przez cele.

Karta celów kursanta zawiera indywidualne cele z przypisanymi terminami, które trzeba zrealizować, aby osiągnąć zamierzony ogólne cele. Karta zawiera treści do osiągnięcia oraz punkty kontrolne, których osiągnięcie kursant sprawdza razem z lektorem w wyznaczonym czasie. Dzięki temu kursant upewnia się, że nauka idzie zgodnie z planem, a w razie potrzeby wspólnie z lektorem modyfikują sposób realizacji celów.

Ogólne cele rozbite są na cele poszczególnych zajęć. Każda lekcja rozpoczyna się od jednego przedstawienia celów do osiągnięcia. Na przykład celami lekcji może być: 1.”Umiem rozmawiać o moich planach na przyszłość”. 2. „Znam trzy główne użycia różnych czasu Present Continuous”. W trakcie lekcji lektor upewnia się, że KAŻDY kursant przyswaja wiedzę zgodnie z celami, a na końcu zajęć lektor oraz uczniowie upewniają się, często w formie gry, że cele zostały przez KAŻDEGO kursanta osiągnięte. Słuchacz ma poczcie satysfakcji z sukcesu, a program jest realizowany sprawnie. Lektor stosuje rozmaite metody pozwalające na doglądnięcie postępów KAŻDEGO kursanta, aby natychmiast przyjść z pomocą. Głównym założeniem nauczania przez cele jest to, że nauka ma miejsce w trakcie lekcji i że każdy uczeń ma osiągnąć cele edukacyjne w trakcie zajęć. Czyli wychodzi z lekcji nauczony.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Wybierz kurs

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych

T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button