Kursy językowe dla dorosłych

 
 • Są skuteczne! 
 • Oferujemy duży wybór grup, poziomów oraz terminów – każdy znajdzie kurs, który mu odpowiada.
 • Uczymy żywego języka – od V poziomu kurs w 50% prowadzony jest przez native speakera.
 • To bezpieczeństwo finansowe – z kursu można zrezygnować za jedynie miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 • Pozwalają się dobrze przygotować do egzaminów międzynarodowych – jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym British Council od 1994 roku.
 • Dorośli podczas kursu otrzymują nieodpłatnie podręcznik.
 • To pewność – w razie nieobecności nie tracisz zajęć – możesz umówić się na bezpłatne konsultacje z lektorem.

Nieodpłatny podręcznik
Bezpłatne konsultacje

50%

z native speakerem
od V poziomu

Co nas wyróżnia?

Nauczanie poprzez jasno wyznaczone cele, które są zrozumiale przedstawione na początku zajęć. Na przykład celami lekcji może być:

 • „Umiem kupić bilet powrotny na pociąg w języku obcym”.
 • „Nazywam pięć różnych środków transportu”.
 • „Umiem rozmawiać o moich planach na przyszłość”.
 • „Znam trzy główne użycia różnych czasu Present Continuous”.

W trakcie lekcji lektor upewnia się, że KAŻDY kursant przyswaja wiedzę zgodnie z celami, a na końcu zajęć lektor oraz uczniowie upewniają się, w swobodnej formie, że cele zostały przez KAŻDEGO kursanta osiągnięte.

Słuchacz ma poczcie satysfakcji z sukcesu, a program jest realizowany sprawnie. Lektor stosuje rozmaite metody pozwalające na doglądnięcie postępów KAŻDEGO kursanta, aby natychmiast przyjść z pomocą. Głównym założeniem nauczania przez cele jest to, że nauka odbywa się tu i teraz, oraz że każdy uczeń ma osiągnąć cele edukacyjne w trakcie lekcji. Czyli wychodzi z lekcji nauczony.

Kursy online

Pełnowartościowe zajęcia on-line

Firmy

Szkolenia dopasowane do potrzeb danej firmy oraz poszczególnych kursantów

Opinie kursantów

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"1000","autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","loop":"false","owl_slide_to_show":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"2","slide_show_mobile_owl":"1","owl_slide_to_scroll":"1","owl_slide_margin":"0","owl_slide_padding":"0","owl_start_slide":"0","owl_slide_center":"false","owl_slide_autowidth":"false","owl_slide_freeDrag":"false","owl_height_auto":"false","caption":false,"owl_slide_rtl":"false"}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}

Kursy

Kursy języka ogólnego

Czyli kurs, który zapewnia równomierny rozwój wszystkich czterech najważniejszych umiejętności:

słuchania
czytania
pisania
mówienia

z głównym naciskiem położonym na mówienie. Dzięki metodzie dualnej, kursant dobrze opanuje gramatykę, a jednocześnie ma kontakt z prawdziwym, żywym językiem. Do poziomu A1 zajęcia w 100% z polskim lektorem. Od poziomu A2 polski lektor prowadzi 50 % zajęć, a drugie 50% – native speaker. Rozmawiając z native speakerem, kursant nabywa umiejętności rozumienia mowy w różnym tempie, przełamuje barierę językową i nabiera swobody mówienia.


Zajęcia mogą się też odbywać w formie zdalnej, na komunikatorach umożliwiających przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, w całości lub w części (np. lekcje z polskim lektorem zdalnie, a lekcje z native speakerem w szkole). Decyzja zależy od kursantów w danej grupie.

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych

Oprócz czterech głównych umiejętności, kursant koncentruje się na zadaniach typowych dla danego egzaminu. Duża część zajęć przeznaczona jest na przerabianie arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich. Kurs prowadzony metodą dualną: 50% polski lektor, 50% native speaker. Możliwość nauki zdalnej, w części lub w całości.

Kurs MÓWIONY ANGIELSKI

Języka uczymy się poprzez mówienie i tylko po to, aby mówić. Gramatyka występuje w najmniejszej z możliwych dawek i jest „przemycana” w zadaniach opartych o mówienie. W ten sposób można się uczyć od najniższych poziomów. Zajęcia prowadzone jedynie w formule superaktywnej, w formie zdalnej, przez polskiego lektora.

Konwersacje z native speakerem

Kurs przeznaczony dla osób, którym zależy na poprawieniu łatwości i poprawności wypowiedzi ustnych. Składa się wyłącznie z zadań konwersacyjnych, sytuacji aranżowanych przez native speakera i mnóstwa swobodnych rozmów.

Kurs standardowy

Liczba osób w grupie: 6-10

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Poziom A1, A2

 • 2×90minut – 21,00zł/45min

Poziom B1, B2, C1, C2

 • 2×90minut – 23,00zł/45min

Poziom A1, A2

 • 3-5os. – 42,00zł/45min

Poziom B1, B2, C1, C2

 • 3-5os. – 42,00zł/45min

Stacjonarnie

 • 45minut – 88
 • 60minut – 107

Online

 • 45minut – 78
 • 60minut – 97

Kurs superaktywny

Liczba osób w grupie: 3-5

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Kurs indywidualny

Liczba osób w grupie: 1

Liczba godzin w tygodniu: ustalana indywidualnie

 

Kurs standardowy

Liczba osób w grupie: 6-10

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Poziom A1, A2

 • 2×90minut – 21,00zł/45min

Poziom B1, B2, C1, C2

 • 2×90minut – 23,00zł/45min

Poziom A1-C2

 • 5os. – 42,00zł/45min

Stacjonarnie

 • 45minut – 88
 • 60minut – 107

Online

 • 45minut – 78
 • 60minut – 97

Kurs superaktywny

Liczba osób w grupie: 2-5

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Kurs indywidualny

Liczba osób w grupie: 1

Liczba godzin w tygodniu: ustalana indywidualnie

 

Kurs superaktywny

Liczba osób w grupie: 2-5

Liczba godzin w tygodniu: 2×90min

Poziom A1-C2

 • 3-5os. – 42,00zł/45min

Kurs standardowy

Liczba osób w grupie: 6-10

Liczba godzin w tygodniu: 1×90min

Informacje

 • 1×90min – 26,50zł/45min
 

Stacjonarnie

 • 45min – 105
 • 60min – 125

Online

 • 45min – 95
 • 60min – 115

Kurs indywidualny

Liczba osób w grupie: 1

Liczba godzin w tygodniu: ustalana indywidualnie

 

Galeria

Kursanci mogą podchodzić do następujących egzaminów Cambridge

B2 First (FCE)
C1 Advanced (CAE)
C2 Proficiency (CPE)
IELTS
Call Now Button