FAQ Przedszkole Anglojęzyczne

Przedszkole anglojęzyczne
Czy to nie za wcześnie na wprowadzanie drugiego języka?
Im wcześniej rozpoczniemy wprowadzanie drugiego języka, tym lepiej. W okresie przedszkolnym u dziecka następuje intensywny rozwój mowy. Dzieci przyswajają zarówno język ojczysty, jak i język obcy równolegle, w sposób dla nich naturalny, podobnie jak pozostałe czynności i umiejętności. Na tym etapie proces opanowywania języka jest nieuświadomiony, a samo dziecko najbardziej chłonne i podatne na
naukę. Nie warto zatem zwlekać z wprowadzaniem drugiego języka.
Czy moje dziecko sobie zrozumie treści przedstawiane po angielsku?
Tak, ponieważ dziecku obojętne jest, w jakim języku pojawi się nowa treść. W każdym przypadku są to zagadnienia nowe, a dziecko dopiero poznaje świat. Najważniejsze jest zrozumienie przez nie pojęcia, które kryje się za danym słowem. Co więcej, każdy komunikat jest też wspierany chociażby gestem, ale
również obrazem lub pomocami naukowymi. To ułatwia przyswajanie wiedzy w języku obcym.
Czy moje dziecko musi być specjalnie uzdolnione, żeby uczyć się w języku obcym?
Nie. Dzieci mają naturalne predyspozycje do przyswajania języka, szczególnie w najmłodszych latach. Są w stanie przyswajać dowolny język, ponieważ działa to w takim sam sposób, jak akwizycja języka ojczystego. Język angielski pojawia się w sensownych i zrozumiałych dla dziecka sytuacjach komunikacyjnych. Dodatkowo, nauka języka obcego wspiera rozwój intelektu dziecka. Nawet jeżeli drugi język jest opanowany w niższym stopniu, pozytywnie wpływa on na kreatywność dziecka i jego umiejętności rozwiązywania problemów.
Czym to się różni od zwykłej nauki angielskiego?
Proces uczenia się języka obcego jest mocno uświadomiony. Uwagę uczniów koncentruje się na konkretnym słownictwie czy też gramatyce. W przypadku nauczania dwujęzycznego materiał językowy jest przemycany w sposób nieuświadomiony, sprzężony z materiałem szkolnym. Zbliża go to do naturalnego pochłaniania języka przez dziecko. Zatem oprócz wiedzy o świecie, dziecko automatycznie przyswaja język obcy. Drugi język jest narzędziem komunikacji i interakcji, wykorzystywanym w prawdziwych sytuacjach. Dziecko pochłania język żywy i prawdziwy. Użycie języka jest w pełni zintegrowane z prawdziwymi działaniami, jak np. zabawa, mycie rąk czy spożywanie posiłków. Dzięki temu w długofalowej perspektywie efekty nauczania dwujęzycznego są o wiele wyższe od nauki języka samego w sobie.
Czy to zaszkodzi polszczyźnie mojego dziecka?
Wręcz przeciwnie. Badania wskazują, że w trakcie funkcjonowania dwujęzycznego umysł dziecka jest stymulowany w taki sposób, że równolegle rozwijają się oba języki. Nie dostrzega się negatywnego wpływu dla ogólnego rozwoju językowego dziecka.
Kiedy moje dziecko zacznie mówić po angielsku?
Ta kwestia jest mocno zindywidualizowana. Niektóre dzieci zaczynają używać często powtarzanych fraz już po kilku tygodniach. Można zauważyć, że dziecko przeskakuje na język angielski w sytuacjach, które kojarzą mu się z przedszkolem, np. w trakcie zabawy. Często podśpiewuje poznane w przedszkolu
piosenki. Co jednak najważniejsze, dzieci rozumieją język angielski, co objawia się reagowaniem na polecenia i podejmowanymi próbami komunikacji w języku obcym.
Czy są negatywne skutki nauczania dwujęzycznego?
Nie 🙂

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Przedszkole Anglojęzyczne
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Bistro
bistro@promar.edu.pl

Szkoła języków

Klient indywidualny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Klient instytucjonalny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button