Ramowy plan dnia

7:00 – 8:30
Zbieranie się dzieci w sali "3-latków":

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry edukacyjne
 • zabawy swobodnie zainicjowane przez dziecko
8:30 – 9:00
Przygotowanie do śniadania:

 • sprzątanie zabawek
 • czynności higieniczne
 • poranna gimnastyka
 • pomoc przy nakrywaniu do stołu
9:00 – 9:30
Śniadanie:

 • wspólne spożywanie posiłku
 • porządkowanie po śniadaniu
 • czynności higieniczne
9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne
10:30 – 11:30
Zabawy:

 • na świeżym powietrzu podczas sprzyjającej pogody:

  • spacery
  • zabawy ruchowe
  • zajęcia przyrodnicze
  • uprawianie ogródka przedszkolnego
  • wyjścia na plac zabaw
 • podczas niesprzyjającej pogody:

  • zabawy swobodne lub praca indywidualna w salach przedszkolnych
  • zajęcia dodatkowe
11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu i obiad

 • drugie danie
12:00 – 12:20
"Mądra szkoła czyta dzieciom"- wybrane utwory literatury dziecięcej czytane w języku polskim
12:20 – 13:00
Zabawy wyciszające

 • muzykoterapia
 • czytanie bajek w języku polskim lub angielskim
 • zajęcia relaksacyjne
13:00 – 14:30
Leżakowanie i sen dla najmłodszych
14:30 – 15:00
Przygotowanie do posiłku i posiłek

 • zupa
 • podwieczorek
15:00 – 18:00
 • zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawa na placu zabaw

Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec modyfikacji w zależności od organizacji danego dnia i potrzeb dzieci.

7:00 – 8:30
Zbieranie się dzieci w sali "3-latków":

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry edukacyjne
 • zabawy swobodnie zainicjowane przez dziecko
8:30 - 8:50
Przejście do sali „4-latków” i zabawy w kącikach zainteresowań; poranna gimnastyka
8:50 – 9:00
Przygotowanie do śniadania:

 • sprzątanie zabawek
 • czynności higieniczne
 • pomoc przy nakrywaniu do stołu
9:00 – 9:30
Śniadanie:

 • wspólne spożywanie posiłku
 • porządkowanie po śniadaniu
 • czynności higieniczne
9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne
10:30 – 11:30
Zabawy:

 • na świeżym powietrzu podczas sprzyjającej pogody:

  • spacery
  • zabawy ruchowe
  • zajęcia przyrodnicze
  • wyjścia na plac zabaw
 • podczas niesprzyjającej pogody:

  • zabawy swobodne lub praca indywidualna w salach przedszkolnych
  • zajęcia dodatkowe
11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu i obiad

 • drugie danie
12:00 – 12:20
"Mądra szkoła czyta dzieciom"- wybrane utwory literatury dziecięcej czytane w języku polskim
12:20 – 14:30
Zajęcia dydaktyczne

 • zabawy edukacyjne
 • utrwalanie poznanych piosenek i wierszy
 • słuchanie opowiadań nauczyciela
 • zajęcie dodatkowe
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające, muzykoterapia
14:30 – 15:30
Przygotowanie do posiłku i posiłek

 • zupa
 • podwieczorek
 • zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci
15:30
Przejście do sali "3-latków"
15:30 – 18:00
 • zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawa na placu zabaw

Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec modyfikacji w zależności od organizacji danego dnia i potrzeb dzieci.

7:00 – 7:30
Zbieranie się dzieci w sali "3-latków":

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry edukacyjne
 • zabawy swobodnie zainicjowane przez dziecko
7:30 - 8:30
Przejście do Sali Zerówki, zabawy w kącikach zainteresowań
8:30 - 8:45
Przejście do Sali „5-latków” i zabawy w kącikach zainteresowań, poranna gimnastyka
8:45 – 9:00
Przygotowanie do śniadania:

 • sprzątanie zabawek
 • czynności higieniczne
 • pomoc przy nakrywaniu do stołu
9:00 – 9:30
Śniadanie:

 • wspólne spożywanie posiłku
 • porządkowanie po śniadaniu
 • czynności higieniczne
9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne
10:30 – 11:30
Zabawy:

 • na świeżym powietrzu podczas sprzyjającej pogody:

  • spacery
  • zabawy ruchowe
  • zajęcia przyrodnicze
  • wyjścia na plac zabaw
 • podczas niesprzyjającej pogody:

  • zabawy swobodne lub praca indywidualna w salach przedszkolnych
  • zajęcia dodatkowe
11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu i obiad

 • drugie danie
12:00 – 12:20
"Mądra szkoła czyta dzieciom"- wybrane utwory literatury dziecięcej czytane w języku polskim
12:20 – 14:30
Zajęcia dydaktyczne

 • zabawy edukacyjne
 • utrwalanie poznanych piosenek i wierszy
 • słuchanie opowiadań nauczyciela
 • zajęcie dodatkowe
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające, muzykoterapia
14:30 – 15:30
Przygotowanie do posiłku i posiłek

 • zupa
 • podwieczorek
 • zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci
15:30
Przejście do sali "Zerówki", sala 105
15:30 – 18:00
(o godzinie 16:30 łączenie grup sala 3-latków)

 • zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawa na placu zabaw

Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec modyfikacji w zależności od organizacji danego dnia i potrzeb dzieci.

7:00 – 7:30
Zbieranie się dzieci w sali "3-latków":

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry edukacyjne
 • zabawy swobodnie zainicjowane przez dziecko
7:30 - 8:30
Przejście do Sali Zerówki, zabawy w kącikach zainteresowań
8:30 – 9:00
Przygotowanie do śniadania:

 • sprzątanie zabawek
 • czynności higieniczne
 • pomoc przy nakrywaniu do stołu
9:00 – 9:30
Śniadanie:

 • wspólne spożywanie posiłku
 • porządkowanie po śniadaniu
 • czynności higieniczne
9:30 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne
11:00 – 11:50
Zabawy:

 • na świeżym powietrzu podczas sprzyjającej pogody:

  • spacery
  • lekcje WF
  • zajęcia przyrodnicze
  • wyjścia na plac zabaw
 • podczas niesprzyjającej pogody:

  • zabawy swobodne lub praca indywidualna w salach przedszkolnych
  • zajęcia dodatkowe
11:50 – 12:20
Przygotowanie do obiadu i obiad

 • drugie danie
12:20 – 14:30
Zajęcia dydaktyczne

 • zabawy edukacyjne
 • lekcje języka hiszpańskiego
 • utrwalanie poznanych piosenek i wierszy
 • słuchanie opowiadań nauczyciela
 • zajęcie dodatkowe
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające, muzykoterapia
14:30 – 15:30
Przygotowanie do posiłku i posiłek

 • zupa
 • podwieczorek
 • zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci
15:30 – 18:00
(o godzinie 16:30 łączenie grup sala 3-latków)

 • zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawa na placu zabaw

Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec modyfikacji w zależności od organizacji danego dnia i potrzeb dzieci.

Call Now Button