Angielski UE

Od października 2019 r. do sierpnia 2021 r.


Centrum Edukacyjne PROMAR realizuje projekt pt. „Certyfikowane kursy języka angielskiego dla pracowników Podkarpacia ”.

British Council APTIS

Bezpłatny egzamin międzynarodowy

90%

dofinansowania wartości kursu ze środków EFS i UE

120

godzin stacjonarnych języka angielskiego

Bezpłatne podręczniki
i zajęcia poza godzinami pracy

Oferowane wsparcie

Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego w wymiarze:

120 godzin dydaktycznych

12 osobowe grupy

Co nas wyróżnia?

 • Szkolenia przygotowują uczestników do osiągnięcia pełnego poziomu A(A2) lub pełnego poziomu B(B2) po 120 godzinach nauki i kończą się obligatoryjnym egzaminem certyfikującym dla wszystkich uczestników – APTIS British Council.
 • Zajęcia będą realizowane na dwóch poziomach zaawansowania. Orientacyjne poziomy wejściowe dla uczestników to poziom ponadpodstawowy (wymagający pewnej znajomości języka) oraz średniozaawansowany.
 • Nie będą tworzone grupy dla osób nieposiadających żadnej znajomości języka angielskiego.
 • Aby precyzyjnie zakwalifikować Uczestników na poziom A lub B i zapewnić odpowiednią efektywność i poziom zajęć, przewidziano kwalifikacje językowe.
 • Uczestnictwo w projekcie wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości jedynie 210,59 złotych za cały kurs.
 • W ramach projektu uczestnicy otrzymują komplet podręczników oraz bezpłatny udział w prestiżowym egzaminie certyfikującym APTIS British Council.

 • Zajęcia będą realizowane w Rzeszowie oraz w przypadku zebrania grup w punktach rekrutacyjnych, także w ośrodkach zamiejscowych związanych z lokalizacją punktów rekrutacyjnych.
 • Szkolenia realizowane będą po godzinach pracy Uczestników, najwcześniej od godz. 15.30 w blokach dwóch godzin dydaktycznych, realizowanych w trakcie dwóch lub maksymalnie trzech spotkań w tygodniu w robocze dni tygodnia, lub na wniosek uczestników w soboty.

Dla kogo?

Uczestnik szkoleń musi spełnić łącznie następujące warunki formalne:

 • Być zatrudnionym lub wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na terenie województwa podkarpackiego.
 • W momencie rozpoczynania udziału w projekcie mieć ukończone 25 lat.
 • Mieszkać na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).
50% miejsc przeznaczonych jest dla osób spełniających 1 z warunków:

 • Ukończone 50 lat
 • Posiadanie karty Dużej Rodziny 3+
 • Samotne wychowywanie dzieci
 • Posiadanie średniego wykształcenia

Rekrutacja

jest prowadzona w formie 2-tygodniowych okresów.

Zapraszamy do składania zgłoszeń w I turze od 2 października do 15 października 2019 roku.

Informacja o wynikach naboru z listami rankingowymi po I turze naboru będą podane do informacji 24 października 2019 roku.
Dokumenty rekrutacyjne (obejmujące formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) można pobrać w Biurze Projektu, Punktach Rekrutacyjnych, na stronie internetowej projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub jednym z Punktów Rekrutacyjnych, a następnie na miejscu wypełnić test językowy (ok. 15 minut).

1 etap

Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, precyzyjnie określającą poziom znajomości języka

2 etap

Ocenę formalną zgłoszeń wraz z załącznikami oraz pisemnego testu językowego, mającego na celu wstępną weryfikację poziomu znajomości języka

Szczegółowa procedura rekrutacyjna, opis wsparcia oraz wymagania dla Kandydatów zostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Dokumenty do pobrania

Biuro Projektu

Centrum Edukacyjne PROMAR
ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów.
Pokój nr 19. Tel (17) 860 15 15 w. 250 e-mail: angielskiue@promar.edu.pl

Dokumenty ogólne

Dokumenty składane podczas rejestracji

– Formularz rekrutacyjny (wzór)
– Zaświadczenia o zatrudnieniu (wzór)
– Oświadczenie kandydata (wzór)
– Oświadczenie RODO (wzór)

Dokumenty podpisywane na pierwszych zajęciach

– Umowa szkoleniowa
– Deklaracja uczestnictwa
– Oświadczenie uczestnika projektu

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych

T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button