FAQ

Szkoła Języków Obcych
Ile trwa kurs?
Część kursów startuje w połowie września i trwa do połowy czerwca,
pozostałe rozpoczynają się w październiku i trwają do połowy czerwca.
Jak często odbywają się zajęcia (ile razy w tygodniu)?
Zajęcia w grupach dla dzieci odbywają się raz w tygodniu, natomiast grupy młodzieży oraz dorosłych mają spotkania dwa razy w
tygodniu.
Jak długo trwają lekcje (ile godzin)?
Lekcje w grupach dla dzieci od 3-6 lat – trwają 45 minut, w grupach juniorków czyli dzieci od 7-9 lat – 90 minut, natomiast grupy młodzieżowe oraz dorosłe mają spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut.(dodatkowo grupy sobotnie raz w tygodniu 4 godziny)
Czy kursy prowadzą tylko polscy lektorzy?
Zajęcia w grupach dziecięcych prowadzone są przez lektorów polskich, natomiast zajęcia w grupach młodzieżowych i dorosłych prowadzone są wspólnie przez lektora polskiego oraz native speakera.
Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia w grupach dla dzieci- prowadzone są w formie zabawy w
oparciu o podręcznik z użyciem różnych pomocy dydaktycznych, natomiast zajęcia w grupach młodzieżowych i dla dorosłych prowadzone są przez lektora polskiego oraz native speakera z użyciem nauczania przez cele.
Czy można przyjść na lekcję pokazową (próbną)?
Nasza szkoła nie prowadzi lekcji pokazowych- zapisujemy osobę chętna do grupy i w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć mają Państwo możliwość podjęcia decyzji czy zostają Państwo w grupie. Jeśli okaże się, że kursant nie będzie kontynuować nauki- to płaca Państwo za zajęcia, w których kursant uczestniczył .
Z jakich krajów pochodzą native speakerzy?
Z Wielkiej Brytanii, Irlandii , USA, Kanady, Zimbabwe.
Co jeśli dziecko jest chore i nie ma go na zajęciach?
Jeśli jest to dłuższa nieobecność (2 tygodnie) – to kursant ma możliwość konsultacji z lektorem w celu nadrobienia zajęć lub
zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. Jeśli jest to pojedyncza nieobecność – to prosimy o sprawdzenie na dzienniku elektronicznym co wtedy grupa zrobiła. Jeśli był to nowy materiał z gramatyki- to proponujemy krótkie konsultacje.
Czy można odrobić zajęcia?
Niestety nie, natomiast jeśli był to nowy materiał gramatyczny to można poprosić o krótkie konsultacje w celu zapoznania się z materiałem.
Czy podręczniki kupujemy sami (inne materiały)?
Podręcznik otrzymują Państwo w cenie kursu, natomiast jeśli lektor zdecyduje się na ćwiczenia kursant zamawia je samodzielnie.
Czy można zmienić grupę w trakcie roku?
Tak jeśli jest to konieczne i oczywiście są miejsca w innej grupie.
Jak określamy poziom znajomości języka przy zapisie do grupy?
W celu określenia poziomu znajomości języka należy rozwiązać test znajdujący się na naszej stronie internetowej w zakładce zapisz się na kurs lub zgłosić się do nas na ustną kwalifikację.
Jak wyglądają płatności? Czy płacić można tylko gotówką?
Płatności za kurs rozkładane są na równe miesięczne raty. Płatności można dokonać przelewem na nasz rachunek bankowy w tytule wpisując imię i nazwisko osoby, za która dokonujemy płatności.
Czy należy zapłacić za cały kurs z góry?
Nie, nie ma takiego wymogu.
Czy honorujemy kartę dużej rodziny?
Tak, rodziny posiadające taką kartę mogą skorzystać z 15% rabatu na kurs.
Czy można płacić w ratach i jakich?
Tak, płatności dokonujemy w ratach miesięcznych.
Jak wygląda sprawa rezygnacji z kursu?
W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia kursu- mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili, musza nas jednak Państwo poinformować o rezygnacji i dokonać płatności za zajęcia, w których brali Państwo udział. Po upływie w/w okresu obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia- tzn. musza Państwo wypełnić oświadczenie o rezygnacji i dokonać wpłaty za kolejny miesiąc. Po upływie tego okresu- wykreślamy daną osobę z listy słuchaczy.
Kiedy podpisujemy umowę, jak ona wygląda?

Umowę podpisujemy w momencie zapisu do grupy. Umowa zawiera podstawowe dane kursanta oraz szczegółowy harmonogram płatności za kurs.

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Przedszkole Anglojęzyczne
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Szkoła języków

Klient indywidualny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Klient instytucjonalny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button