FAQ Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa
Czy moje dziecko zrozumie nauczyciela i poradzi sobie w systemie dwujęzycznym?
W przypadku, gdy dziecko po raz pierwszy uczy się pewnych treści na lekcji biologii, jest mu zupełnie obojętne, czy termin pozna jako „gleba”, czy „soil”. Ważnym jest, by utworzyło sobie koncept i zrozumienie tego pojęcia. Pamiętajmy, że wiedza nie jest przekazywana w formie suchego wykładu – nowe informacje wspieramy obrazem, filmem oraz innymi, ciekawymi pomocami naukowymi. Polecenia, które pojawiają się na lekcjach, są ilustrowane przykładem czy chociażby gestem, który ułatwia ich zrozumienie.
Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?
Badania wskazują, że nauczanie w trybie dwujęzycznym również pozytywnie wpływa na rozwój języka ojczystego. Dzieci dwujęzyczne są bardziej kreatywne i mają lepiej rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów. Dość oczywistą zaletą dwujęzyczności jest otwartość na świat i znajomość innych kultur. Absolwenci szkół dwujęzycznych są gotowi na kontynuację nauki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co więcej, ich szanse na znalezienie dobrego zatrudnienia są znacznie wyższe. Dlatego tak ważna jest kontynuacja i ciągłość edukacji dwujęzycznej.
Jak wygląda nauczanie dwujęzyczne?
Treści nauczania przedstawiane są częściowo w języku angielskim, a częściowo po polsku. W ciągu ośmiu lat szkoły podstawowej średnio 50% zajęć przeprowadzonych jest w języku angielskim. Różni się to w zależności od konkretnego przedmiotu i rocznika. W klasach młodszych języka angielskiego jest znacznie więcej, około 70%. W klasach starszych spora część materiału wprowadzana jest w języku polskim z uwagi na egzamin ósmoklasisty, który uczniowie siłą rzeczy muszą napisać po polsku. Zajęcia komputerowe, muzyka i wychowanie fizyczne w ponad 80% prowadzone są w języku angielskim. Język polski i historia i geografia Polski realizowane są w języku ojczystym, natomiast przyroda, plastyka, matematyka, geografia i historia świata naprzemiennie w języku polskim i angielskim. Około 30% materiału z chemii oraz fizyki przerabiane jest w języku angielskim. W pracy z dziećmi i młodzieżą używamy metody CLIL, co oznacza, że nauczanie treści programowych jest zintegrowane z nauczaniem języka. Dzięki temu uczniowie przyswajają język w sposób dla nich naturalny, niejako automatycznie. Wszyscy nauczyciele posługują się językiem angielskim. Co więcej, w naszej szkole posługujemy się angielskim na przerwach, w czasie obiadów, spacerów, wycieczek – w praktycznie każdej sytuacji komunikacyjnej. Angielski jest naszym językiem środowiskowym.
Jak wygląda nauka języka obcego?
Sam program nauczania języka angielskiego jako obcego jest znacznie rozszerzony, a uczniowie mają więcej godzin lekcyjnych tego przedmiotu niż w pozostałych szkołach. Połowę lub ponad połowę lekcji prowadzi rodzimy użytkownik języka angielskiego. Na lekcjach pracujemy z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy naukowych i technologii informatycznych, jak np. tablice interaktywne. Drugim językiem obcym, wprowadzanym już od pierwszej klasy, jest język hiszpański.
Z jakimi uczniami spotka się moje dziecko?
W ramach jednej klasy mogą pojawić się dzieci z różnych stron świata. Przeważają dzieci polskiego pochodzenia, których rodzicom zależy na tym, by otrzymały dobre, dwujęzyczne wykształcenie. Mamy też do czynienia z dziećmi powracającymi z emigracji oraz dziećmi migrującymi do Polski z Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk i Australii. Dzieci mogą też mieć zróżnicowany poziom znajomości języka i angielskiego, i polskiego. W razie potrzeby, organizowane są dla nich dodatkowe zajęcia zindywidualizowane dla nadrobienia zaległości.
Czy zostanie zrealizowana podstawa programowa?
Obowiązuje nas polska podstawa programowa, którą jednak w części realizujemy w języku obcym. Cały czas mamy na uwadze egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy dla każdego ucznia. Egzamin ten musi być napisany w języku polskim, zatem bardzo dbamy o jakość wprowadzanego materiału, a nasi nauczyciele rozważnie planują lekcję i pracę z dziećmi.
Czy moje dziecko się zaadaptuje w środowisku dwujęzycznym?
Mamy stosowne procedury, które ułatwiają adaptację zarówno dzieciom dochodzącym do nas w późniejszych etapach edukacyjnych oraz tych, które część życia spędziły za granicą. Nasza kadra jest odpowiednio przeszkolona do wprowadzania nowych dzieci do środowiska dwujęzycznego. Jesteśmy otwarci i gotowi służyć pomocą wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy znajdą się w nowym dla nich środowisku. Otwartość i gotowość do udzielenia wsparcia tyczy się zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji oraz samych uczniów.
Jaki mamy program wychowawczy i metody nauczania?
W pracy z dziećmi stosujemy sprawdzone i nowatorskie metody nauczania oraz program wychowawczy, który wspiera uczniów w osiągnięciu cech zawartych w sylwetce absolwenta naszej szkoły. W nauczaniu, oprócz klasycznych i namacalnych pomocy naukowych, wykorzystujemy technologie informatyczne. Stosujemy tzw. Ocenianie Kształtujące, które polega na jasnym określeniu celu lekcji oraz kryteriów sukcesu, które pozwalają uczniom wytyczyć właściwą drogę do osiągnięcia celu. Między uczniem a nauczycielem następuje wymiana informacji zwrotnych, co usprawnia proces podejmowania decyzji dotyczących dydaktyki przedmiotu oraz samej relacji między uczniami oraz między nimi a nauczycielem. Wdrażamy też Porozumienie Bez Przemocy, które ma na celu wyeliminowanie przemocy fizycznej i emocjonalnej z komunikacji. Sama postawa Porozumienia Bez Przemocy wyrasta na gruncie empatii, szczerości w komunikacji oraz nastawienia na zrozumienie drugiej osoby, jej potrzeb i emocji. Nie stosujemy też kar i nagród, które mogą budować zniekształcony obraz dziecka u niego samego, obniżać jego motywację i czynić je interesownym. Zamiast tego wybieramy dialog i zwracanie uwagi na konsekwencje naszych działań. Dzięki temu, zamiast sprzątać dla naklejki, uczniowie utrzymują porządek, by np. łatwiej im było znaleźć długopisy i ołówki.

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Przedszkole Anglojęzyczne
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl

Bistro
bistro@promar.edu.pl

Szkoła języków

Klient indywidualny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Klient instytucjonalny
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button