Akcja Charytatywna 2015

Szkoła Języków Obcych Promar nawiązała współpracę z sąsiadującą Szkoła Podstawową nr 16. Z inicjatywy dyrektorów obu szkół, od roku szkolnego 2015/2016 realizowany jest projekt edukacyjny dla uczniów szkoły. Projekt zakłada wytypowanie po jednym uczniu z każdego rocznika, którzy drogą rekrutacji są wytypowani do uczestnictwa w promocyjnym kursie języka angielskiego. Uczniowie mogą uczestniczyć w tym kursie do czasu ukończenia klasy VIII. W każdym kolejnym roku szkolnym do projektu dołącza jeden uczeń z klasy I. Kurs dofinansowany jest przez SJO Promar w wysokości 80% , a resztę dopłacają rodzice uczniów. Nad procesem rekrutacji do projektu czuwa komisja wyznaczona przez SP16. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy owocnej nauki i zadowolenia z postępów.

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych
T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Przedszkole Anglojęzyczne
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR

T +48 17 860 15 60
promar@promar.edu.pl