Wakacyjny kurs maturalny

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

zawiera materiał założony na dany poziom plus powtórkę materiału pod egzamin oraz przerabianie arkuszy egzaminacyjnych. Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele licealni. Kurs przygotowuje do matury w wersji rozszerzonej.

Kiedy?

2 tygodnie, 6 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku, godziny 9:00 do 14:15;

Co nas wyróżnia? Nauczanie poprzez cele.

Karta celów maturzysty zawiera indywidualne cele z przypisanymi terminami, które trzeba zrealizować, aby osiągnąć zamierzony ogólny cel – przygotowanie do matury. Karta zawiera treści do osiągnięcia oraz punkty kontrolne, których osiągnięcie maturzysta sprawdza razem z lektorem w wyznaczonym czasie. Dzięki temu kursant upewnia się, że nauka idzie zgodnie z planem, a w razie potrzeby wspólnie z lektorem modyfikują sposób realizacji celów.

Ogólne cele rozbite są na cele poszczególnych zajęć. Każda lekcja rozpoczyna się od jednego przedstawienia celów do osiągnięcia. Na przykład celami lekcji może być:

1. „Umiem rozmawiać o moich planach na przyszłość”.

2. „Znam trzy główne użycia różnych czasu Present Continuous”.

W trakcie lekcji lektor upewnia się, że KAŻDY kursant przyswaja wiedzę zgodnie z celami, a na końcu zajęć lektor oraz uczniowie upewniają się, często w formie gry, że cele zostały przez KAŻDEGO kursanta osiągnięte. Słuchacz ma poczcie satysfakcji z sukcesu, a program jest realizowany sprawnie. Lektor stosuje rozmaite metody pozwalające na doglądnięcie postępów KAŻDEGO kursanta, aby natychmiast przyjść z pomocą. Głównym założeniem nauczania przez cele jest to, że nauka ma miejsce w trakcie lekcji i że każdy uczeń ma osiągnąć cele edukacyjne w trakcie zajęć. Czyli wychodzi z lekcji nauczony.

Kurs maturalny

Liczba osób w grupie: 4-8

Termin:

16.08.2023-30.08.2023

Cena: 1219

Zapytaj o kurs

Cennik

Kontakt

Centrum Edukacyjne PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów

Konto bankowe w PEKAO SA
Nr: 79 1240 4751 1111 0010 4440 8553

Szkoła Języków Obcych

T +48 17 860 15 15 / w. 200
biuro@promar.edu.pl

Call Now Button