“Szkoła Promar bardzo szybko uporała się z nauczaniem zdalnym. Praktycznie w przeciągu kilku dni od zaistniałej sytuacji pandemii dzieci usiadły przy komputerach, żeby odbywać każdą lekcję. Nauczanie zdalne przebiega bardzo płynnie. Dzieci rozpoczynają naukę o godzinie 8:00. Łączą się za pomocą programów Skype, Zoom, Discord i odbywają każdą z lekcji z poszczególnym nauczycielem przedmiotowym. Za pomocą programu Google Classroom mają wgląd do wszystkich wiadomości z lekcji i zadań, które należy zrobić. Nauka zajmuje im praktycznie tyle czasu co w szkole, w związku z tym liczę, że braki w niewiedzy, które się pojawią nie będą aż tak znaczące.”

“Bardzo chce podziękować i pochwalić organizację oraz zaangażowanie wszystkich nauczycieli klasy 2 w nauczanie zdalne w roku szkolnym 19/20. Szkoła w ekspresowym tempie przestawiła się na nauczanie online, dzieci nie odczuły braku lub przerwy w realizacji lekcji , podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele w urozmaicony sposób przygotowują dzieciom lekcje, część z nich są to rozmowy online za pomocą komunikatorów, pozostała część to przygotowane tematy do zrealizowania w domu w godzinach lekcyjnych. Dla mnie ważne jest to, że dzieci nie są przeciążone siedzeniem przy komputerze, łączenia z nauczycielami online są tak rozplanowane aby w każdym dniu dziecko nie przekraczało dozwolonego czasu. Dodatkowo my rodzice, mamy wsparcie w wychowawcy, który jest z nami w kontakcie i w razie potrzeby pomaga. Miłym zaskoczeniem były dla nas lekcje wf-u , nie słyszałam żeby w innych szkołach były lekcje online z tego przedmiotu. Pani Ela co tydzień przygotowuje dzieciom ciekawe ćwiczenia i z nimi ćwiczy :)”

“Szkoła szybko i sprawnie przestawiła się na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywają się w rozmiarze i godzinach wynikających z pierwotnego planu lekcji. Większość nauczycieli przygotowuje zajęcia profesjonalnie, starannie i z dużym zaangażowaniem. Przekazywanie wiedzy, jej utrwalanie oraz ćwiczenie w ramach zadanej pracy samodzielnej ucznia odbywa się na bieżąco. Wiedza syna weryfikowana jest adekwatnie do ilości zajęć, poprzez odpowiedzi ustne online, testy online, zadania domowe, kartkówki i sprawdziany. Kontakt z nauczycielami utrzymywany jest na dobrym poziomie, bez utrudnień. Oceny wystawiane są systematycznie, także mam wgląd w postępy syna. Oczywiście, zajęcia online nigdy nie będą równorzędne z tymi tradycyjnymi – “klasowymi”, niemniej w mojej ocenie, Szkoła zrobiła naprawdę dużo, aby różnic było jak najmniej.”

Call Now Button